Mosty na trati Galanta - Sereď - (Trnava) - Leopoldov

Náter mosta v km 5,649 trate Galanta - Leopoldov
RČSD v Bratislave v apríli 1927 vypísalo verejnú súťaž č.822/1-III na náter mosta v ľavej a pravej koľaji v km 5,649 trate Galanta - Leopoldov, celkovej hmotnosti 12079 + 11555 = 23634 kg.
Podľa výsledku verejnej súťaže č.822/2-III bol v júli 1927 náter mosta zadaný firme Stanislav Golkovský, natierač v Humennom.

Poškodenie trate po 2.svetovej vojne
Od 23.7.1945 bola na trati Leopoldov - Sereď a Trnava - Sereď obnovená železničná doprava.

Most nad JV obchvatom Trnavy
Pri stavbe JV obchvatu Trnavy, ktorého cieľom bolo odbremeniť ulicu SNP od tranzitnej dopravy, sa musela trať Sereď - Trnava viesť novým mostom. So stavbou obchvatu sa začalo v 1981. Investorom stavby bol Cestný investorský útvar v Bratislave.
2,5 km úsek medzi Seredskou a Nitrianskou (resp. Zavarskou) cestou mal byť dokončený v januári 1984. Už na začiatku stavby dodavateľ prác Doprastav, závod Žilina, sa stavenisku nevedoval naplno. Uprednostňoval dokončenie diaľničného úseku Trnava - Hlohovec. V roku 1981 zo 6 mil. Kčs preinvestoval len 5,4 mil. V roku 1985 sklz dosahoval až 11 mil.Kčs. Isté zdržanie spôsobilo dopojektovanie obchádzky podjazdu pre ťažké náklady pri Malých Prílohách a nedodržanie termínu pri premosťovaní obchvatu a premosťovaní železničnej trate smerom do Serede. Investor sa pokusil dokončiť stavbu do októbra 1986, kedy vo februári 1986 bolo potrebné realizovať dodávky za takmer 40 mil.Kčs.
Stavbu železničného premostenia obchvatu realizoval podnik Železničné staviteľstvo Bratislava. Most je vysoký 8 m. Dielce nosníkov PSKT hmotnosti 60 t boli do lôžok pilierov ukladané žeriavom GEPK 130 v októbri až novembri 1985. Železničné premostenie umožnilo dokončenie prác na JV obchvate Trnavy.

Pramene:


Strana vytvorená : 1. X. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku