Koľajový dvojkonzolový žeriav GEPK 130-17,5

Pri výstavbe širokorozchodnej trate sa na osádzanie mostných nosníkov použil zapožičaný širokorozchodný sovietsky konzolový žeriav GEPK 130 s nosnosťou 130 t. Žeriav sa natoľko osvedčil, že ČSD ho objednala v normálnerozchodnom prevedení pre novostavby a rekonštrukcie mostných konštrukcii. Celkovo bolo vyrobených len 7 kusov takýchto žeriavov.

Žeriav bol zakúpený zo ZSSR Ministerstvom dopravy v roku 1967. Jeho cena bola 7 mil.Kčs (TN 39/1988). Zaťažkávacie skúšky žeriavu sa vykonali v Čiernej nad Tisou. Potom bol prevezený do Prahy, kde sa využíval pri výstavbe pražského železničného uzla.
Od roku 1968 bol pridelený podniku Železničné staviteľstvo, mechanizačnému závodu 06 Bratislava. V súčasnosti už neexistuje.

Parametre GEPK 130:

 • najväčší žeriav u ČSD,
 • určený na pokladanie mostných konštrukcií 130 t (výnimočne 146 t), do dĺžky 34,2 m pri centrickom zavesovaní,
 • pri pokladaní dlhších železobetónových prefabrikátov a oceľových konštrukcií dĺžky až 45 m sa využívalo excentrické zavesovanie, rovnováha sa vyrovnávala osadením protizávažia s hmotnosťou 43 t,
 • bol otočný v horizontálnom smere napravo i naľavo v rozsahu 5,3 m, čo umožňovalo manipulovať s bremenom na oboch susedných koľajách, prípadne na zložišti mimo koľají,
 • váha hlavného nosníka žeriava sa prenášala na dva osemvozové podperné plošinové vozne, na ktorých premával po koľajniciach,
 • každá hodina prevádzky žeriavu stála asi 1500 Kčs, pritom však odviedol prácu, pre ktorú by sa muselo dlho a draho montovať a rozoberať veľké montážne lešenie (ZŽ 34/1972),
 • dĺžka žeriavového vlaku pri preprave 112 m, dĺžka pri montáži 85,52 m,
 • hmotnost žeriavového vlaku 684,6 t, hmotnosť konzoly 44 t, viazacieho nosníka 19 t,
 • mal 24 dvojkolí,
 • hmotnosť protizávažia 40 + 67,5 t, 2 kladkostroje o nosnosti 85 t,
 • poháňaný dvoma dieselovými motormi typu Stalinec.
 • Poškodenie GEPK 130
  V 1976 vykoľajilo 5 vozňov žeriavovej jednotky GEPK 130 na moste v Prahe, ktorý spája Krč s Radotínom. Po nehode vyvstala naliehavá otázka, kto dokáže tento kolos opraviť. Na jeho skorej oprave bolo závislých niekoľko železničných stavieb. Opravu uskutočnili pracovníci Železničných opravovní a strojární Plzeň, nositeľ Radu práce, závod Plzeň. GEPK 130 sa podarilo vrátiť do železničnej prevádzky 30.9.1977. Oprava bola vykonaná kvalitne, počas záručnej lehoty (0,5 roka) sa neobjavili žiadne reklamácie.

  GEPK 130 pri skúške záťaže na vlečke výrobne prefabrikátov závodu 01 Železničné staviteľstvo Bratislava, prevádzka 014 v Senci

  V rámci merania zaťaženia žeriavu GEPK 130 sa v Senci zistili nasledujúce deformácie:
 • maximálne zataženie výložníka 150 t,
 • maximálny priehyb konzoly od bremena 130 t 510 mm,
 • maximálny priehyb konzoly od bremena 120 t 480 mm,
 • maximálny priehyb úväzkového nosníka od bremena 130 t 100 mm.
 • Dokončenie opravy žeriavového komplexu GEPK 130
  Riaditeľ podniku ŽOS Plzeň vyhlásil k 31.12.1982 cieľové prémie za splnenie mimoriadnych úloh v roku 1983. V prípade GEPK 130 sa malo dokončiť závesné zariadenie.
  Pravidelná oprava žeriavového komplexu GEPK 130 sa začala až začiatkom jari 1986. V priebehu prípravy opravy a počas nej sa objavilo niekoľko nedoriešených problémov. Pri porade 18.3.1986 s majiteľom žeriava o priebehu opravy sa konštatovalo, že sklz 8 týždňov sa ešte predĺži. Neschválená výkresová dokumentácia dodaná 27.2.1986, čo bolo o jeden a pol roka neskôr ako sa požadovalo, veci v žiadnom prípade neprospela. Z tohto dôvodu pracovníci ŽOS Plzeň sa zaviazali, že do montáže konzol žeriavu GEPK 130 vykonajú opravu dvoch plošinových vozňov. Po namontovaní konzol do konca funkčných skúšok vykonajú opravu zvyšných dvoch plošinových vozňov.
  Žeriavový komplex vyšiel 21.4.1986 na skúšobné stanovisko. Doba výjazdu z haly trvala celé 3 hodiny. V utorok 22.4.1986 začali zaťažovacie skúšky bez bremena. Na každej konzole sa uskutočnili nasledujúce skúšky: dynamická 158 t s vytáčaním až na koncové polohy a statická skúška na 182 t. Podľa vyjadrenia zástupcu ŽS Bratislava Tomáša Blažka ide o prvé bremeno s tak vysokou hmotnosťou, zavesené na žeriave. V piatok 25.4.1986 boli podpísané všatky protokoly o kontrolnej skúške, elektrickej revízii a 5 protokolov o rekonštrukcii pneumatickej brzdy. Výsledky dopadli s minimálnymi závadami. Opravený žeriavový komplex GEPK 130 bol tak odovzdaný svojmu majiteľovi.

  Stavby GEPK 130

 • 1968 - 1972 - stavba Holešovickej preložky: estakáda ponad Rokytku, jej údolie a třídu Rudé Armády (402 m), uloženie oceľových nosníkov dĺžky 48 m (13 ks) cez Sokolovskú třídu na Balabence, cez ulicu Na Žertvách a cez Rokytku v smere k žst.Praha-Vysočany, na ktoré následne GEPK 130 uložil železobetónové prefabrikované dosky, prestavba železničného uzla v Klimovej ulici v žst.Praha-Libeň
 • 6.10.1972 - výmena oceľovej konštrukcie mosta medzi žst.Chrudim hl.n. - Slatiňany
 • november 1972 - výmena oceľových konštrukcií v km 1,716 trate Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa
 • jar 1973 - práce na moste v Berouně
 • jar a september 1973 - výmena a vloženie oceľovej konštrukcie v km 208,664 na trati Chomutov - Cheb v Sokolove
 • 1973 (?) (IS 1/1984) - časť stavby celomontovaného mosta z nosníkov KT 27 na vlečke do jadrovej elektrárne Dukovany ponad údolie rieky Rokytná v Moravskom Krumlove, hlavnú časť zmonovaná žeriavom Demag TC 1200
 • 1974 - stavba cestného podchodu v km 172,746 trate Košice - Žilina v Spišskej Novej Vsi
 • október 1974 - výmena oceľových plechových konštrukcií mosta na sútoku riek Kamenice a Jizera na trati Železný Brod - Tanvald v Spálově
 • 1974 - Prostřední Žleb
 • jún a júl 1975 - výmena 2 mostných konštrukcii na trati Plzeň - Cheb (u Pavlovic v km 404,613 a most medzi Svojšínem a Plavou u Mariánskych Lázní)
 • júl 1975 - vloženie mostného provizória pri peronizácii žst.Nymburk
 • 31.8.1975 - vloženie mostnej konštrukcie v km 3,153 trati Vršovice - Smíchov cez Nádražní třídu
 • 11 - 15.11.1975 - výmena 7 oceľových konštrukcii mosta v km 118.0/3 na trati Pardubice - Liberec ponad Jizeru v Rakousích
 • 1977 - oprava havarovaného žeriavového komplexu v ŽOS Plzeň
 • 1978 - zápožička pre Maďarské železnice
 • 18 - 20.10.1978 - statická zaťažkávacia skúška nového Ivančického viaduktu na trati Hrušovany n/Jevišovkou - Střelice
 • september 1979 - statická skúška nového nosníku PSKT-30 na vlečke výrobne prefabrikátov závodu 01 Železničné staviteľstvo Bratislava, prevádzka 014 v Senci
 • september 1980 - august 1982 - stavba železničnej estakády diaľnično-železničného mosta cez Dunaj v Bratislave
 • 24 - 25.11.1981 - stavba mostu cez Volyňku na trati Strakonice - Katovice
 • jún 1981 - október 1981, 1982 - jeseň 1983 - stavba mostnej estakády cez potok Bílinu pri Jirkove na trati Třebušice - Chomutov
 • august 1985 - výmena mosta v km 0,597 trate Prievidza - Handlová
 • september 1985 a august 1986 - rekonštrukcia mosta v Plešniciach na trati Plzeň - Cheb
 • október - november 1985 - stavba mosta ponad JV obchvat Trnavy na trati Sereď - Trnava
 • marec 1986 - apríl 1986 - oprava žeriavovej jednotky v ŽOS Plzeň
 • máj 1986 - výmena mosta v km 143,7 trate Palárikovo - Nové Zámky
 • koncom 1986 - uloženie nového mosta pri riešení diaľničnej siete na Prahu
 • júl - august 1987 - prestavba mosta v km 30,927 v Neplachove v úseku trate České Budějovice - Veselí nad Lužnicí
 • január 1988 - výmena mosta cez rieku Jizeru pri Otradoviciach na km 343,969 trate Lysá nad Labem - Stará Boleslav
 • apríl - august 1988 - výstavba mosta v km 108,629 trate Praha - Plzeň v blízkosti pivovaru Gambrinus
 • 1987 až 1990 - prestavba mostov pomocou mostných provizórii v km 53,452, km 60,765 a km 64,553 trate Lipovník - Rožňava
 • 1989 - výstavba mosta cez Hron v km 42,6 trate Levice - Hronská Dúbrava
 • 31.8.1990 - výmena mosta ponad potok Mrlinu v Křineci na trati Nymburk - Jičín
 • 1991 - výmena oceľovej konštrukcie mosta v km 5,104 trate Hodonín - Holíč
 • ???? - pokládka mostov v Tepličke nad Váhom, ktorá bola posledná akcia žeriavu. Po ukončení prác jediný človek čo ho vedel obsluhovať odišiel do dôchdoku (umrel?). Žeriav potom ešte určitý čas stál v Vrútky nákl.st., neskôr bol riaditeľom MO BA zrušený a rozpálený. (vlaky.net, DF: Pracovné stroje, rušne, mašinky, 16 a 19.6.2006), (mail Peter Bado, 27.3.2007)
 • Postavenie žeriava GEPK 130 pri montáži nosníkov PSKT-30 (Most Hrdinov Dukly v Bratislave, most cez Bílinu pri Jirkove)
  a - žeriav v pracovnej polohe, b - úväzový nosník žeriava, c - protizávažia, d - koľajové zarážadlo, e - nosník PSKT-30, f - pomocné plošinové vozne

  Pramene:


  Strana vytvorená : 11. X. 2004
  Strana aktualizovaná : 7. V. 2007
  Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
  Späť na mosty na širokorozchodnej trati