Koľajový dvojkonzolový žeriav GEPK-130

Pri výstavbe širokorozchodnej trate sa na osádzanie mostných nosníkov použil zapožičaný širokorozchodný sovietsky konzolový žeriav GEPK-130 o nosnosti 130 t. Žeriav sa natoľko osvedčil, že ČSD ho objednala v normálnerozchodnom prevedení pre novostavby a rekonštrukcie mostných konštrukcii. V roku 1968 bol pridelený podniku Železničné staviteľstvo, mechanizačnému závodu 06 Bratislava.

Parametre GEPK-130

 • určený na pokladanie mostných konštrukcií do 130 t a dĺžky do 34,2 m
 • dĺžka pri preprave 112 m
 • hmotnosť 700 t
 • má 40 dvojkolí
 • hmotnosť protizávažia 40 + 67,5 t
 • poháňaný dvoma dieselovými motormi typu Stalinec
 • od GEK-80 sa líši okrem svojej nosnosti i tým, že GEPK-130 môže pri svojom pootočení zdvíhať a ukladať nosníky s vybočením do strany rovnobežne s osou koľaje až 5,3 m, kým GEK-80 len v ose koľaje
 • Poškodenie GEPK-130
  Po havárií koľajového žeriavu GEPK-130, najväčšieho žeriavu u ČSD, vyvstala naliehavá otázka, kto dokáže tento kolos opraviť. Na jeho skorej oprave bolo závislých niekoľko železničných stavieb. Opravu uskutočnili pracovníci Železničných opravovní a strojární Plzeň.

  GEPK-130 pri skúške záťaže na vlečke výrobne prefabrikátov závodu 01 Železničné staviteľstvo Bratislava, prevádzka 014 v Senci

  Významné stavby GEPK-130
 • 1968-75 - stavba Holešovickej preložky v Prahe-Libni, viadukt Velká Rokytka
 • 18. až 20.10.1978 - statická zaťažkávacia skúška nového Ivančického viaduktu na trati Hrušovany n/Jevišovkou - Střelice
 • 1980-82 - stavba železničnej estakády diaľnično-železničného mosta cez Dunaj v Bratislave
 • 1982-83 - stavba mostnej estakády cez potok Bílinu pri Jirkove na trati Třebušice - Chomutov
 • 1985 - výmena mosta nad riekou Handlovka v Prievidzi
 • 1986 - výmena mosta v km 143,7 Palárikovo - Nové Zámky
 • január 1988 - výmena mosta cez rieku Jizeru pri Otradoniciach na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav
 • jar-leto 1988 - výstavba mosta v km 108,629 trate Praha - Plzeň v blízkosti pivovaru Gambrinus
 • 1990 - výmena mosta v km 53,452 Lipovník - Jablonov nad Turňou
 • Pramene:


  Strana vytvorená : 11. X. 2004
  Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
  Späť na mosty na širokorozchodnej trati