Mosty na trati Lučenec - Poltár - Utekáč

Trať Lučenec - Poltár bola otvorená 24.11.1901. Trať z Poltára bola 27.11.1908 predĺžená do Kokavy nad Rimavicou a 5.12.1909 do Utekáča. Na celej trati boli postavená len 3 podchody.
V roku 1924 postihli trať povodne. 13.6.1924 po silnej prietrži mračien spojenej s krupobitím nastala veľká povodeň. 24.6.1924 medzi Rimavskou Kokavou a Utekáčom príval vody strhol piliere mosta, čím bola doprava na 3 dni úplne prerušená.

Vojnové udalosti
Po viedenskej arbitráži preťala trať nová hranica. Preto Slovenské železnice s cieľom vylúčenia peážnej dopravy po trati Lovinobaňa - Lučenec - Veľká Ves začali so stavbou tomášovskej spojky. Otvorením trate Tomášovce - Veľká Ves 18.2.1940 bola zastavená priebežná doprava cez Maďarsko a trať Lučenec - Veľká Ves bola rozobratá a znesená. Postupom času sa rozobrali aj mosty, takže po bývalej železničnej trati ostal len starý násyp, ktorý začali roľníci z okolitých dedín používať ako poľnú cestu.
19.11.1944 o 02:00 partizáni organizovaní z miestnych jednotiek vyhodili železničný most na Ipli pri Zelenom. Na zničenie použili výbušniny z mastencovej bane v Kokave nad Rimavicou, ktoré už na začiatku Povstania uskladnili na železničnej stanici. 13.12.1944 bol o 03:00 hod. most opäť vyhodený partizánmi.
Železničný most v Kokave nad Rimavicou ponad cestu do Kriváňa zničili ustupujúce nemecké jednotky (OG).

Obnova trate
Po vojne sa obnovili pôvodné štátne hranice a ukázala sa potreba obnoviť i bývalú železničnú trať. Obnova znesenej trate Lučenec - Veľká Ves začala až 1.3.1949 a vykonávala sa v rámci dobrovoľných brigád. Od 2.3. do 14.5.1949 sa vystriedalo v práci do 17 000 brigádnikov. Spoločne odpracovali vyše 100 000 hodín.
Brigády na novom úseku trate rozkopali a odstránili 8000 m3 starého štrkového lôžka, vykopali, naložili a rozvozili vlakmi, motorovými vozíkmi a autami 6000 m3 prebytočného materiálu, vymurovali 300 m3 oporného muriva, položili 150 m betónových rúr priemeru 60 cm. Preložili cestu v dĺžke 150 m a zriadili úrovňové prechody a nástupištia. Položili 6500 m koľaje a zmontovali 6 výhybiek. Na obnovenej trati spotrebovalo sa 7000 mletého železničného štrku - t.j. 700 vagónov, 8000 kusov podvalov t.j. 50 vagónov, 13000 m koľajníc t.j. 44 vagónov, drobného zvrškového materiálu 20 vagónov. Mostná skupina ČSSZ postavila 4 mosty svetlosti 28 m.
15.5.1949 bola na trati Lučenec - Opatová - Veľká Ves slávnostne otvorená prevádzka. Týmto dátumom sa končí prevádzka po tomášovskej spojke.

Sanácia mosta pri Zlatne
V roku 2000 sanáciu klenbového mosta pri Zlatne vykonal podnik Geomonta-Harmanec spol. s.r.o.

Pramene:


Strana vytvorená : 7. III. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku