Mosty na trati Plešivec - Slavošovce

Stavba trate
Stavbu miestnej železnice Plešivec - Slavošovce realizovala novoutvorená Uhorská stavebná účastinná spoločnosť pre výstavbu miestnej dráhy v údolí rieky Štítnik. Stavebné práce začali v lete 1893. Pretože Kolaudačná komisia, ktorá začala pracovať v novembri 1894, nezistila žiadne závažnejšie nedostatky, trať bola slávnostne otvorená 12.11.1894. Pravidelná prevádzka na trati začala v nasledujúci deň.
Pri stavbe trate bolo postavených 70 mostov a priepustov, z ktorých 4 najdlhšie mali oceľovú konštrukciu dĺžok 18 a 10 m. Trať prekonáva riečku Štítnik celkovo šesťkrát.

Poškodenie mostov po 1.svetovej vojne
Po vpáde maďarských vojsk v roku 1919 boli na trati Plešivec - Veľké Slavošovce poškodené mosty.

Poškodenie mostov v 2.svetovej vojne
V posledných fázach druhej svetovej vojny fašistické vojská zničili trať a mosty. Po priblížení sa frontu k Ochtinej 22.1.1945 fašistické vojská zápálili železničné skladište v Ochtinej a vyhodením do vzduchu zničili železničnú trať a most pri žst.Ochtiná.

Rekonštrukcia mostov po 2.svetovej vojne
Obyvatelia celej doliny sa po oslobodení zapojili do obnovy zničeného hospodárstva. Obnovu železničnej trate viedol Ing.P.Minhulín. I pri nedostatku stavebného materiálu rekonštrukčné práce na obnove trate a mostov prebiehali úspešne. Most pri žst.Ochtiná, tak ako na celom úseku trate, bol nahradený dreveným.
Práce na oprave železničnej trate úspešne pokračovali v celej doline. Pravidelná osobná doprava v úseku Plešivec - Štítnik začala 17.5.1945. Od 10.7.1945 bola predĺžená až po Slavošovce.
1.5.1945 bola trať provizórne opravená, keď rušňovodič Šmídt viezol manifestantov na oslavy z Ochtinej do Plešivca na rušni "Traun", vypožičaným z celulózky v Gemerskej Hôrke. O niekoľko dní neskôr prišiel po upravenej trati aj prvý vlak do Slavošoviec.

Poškodenie mostov po povodni v roku 1974
Vplyvom dlhotrvajúcich dažďov na východnom Slovensku boli 21 a 22.10.1974 porušené železničné mosty a úseky tratí Rožňava - Plešivec, Plešivec - Muráň, Plešivec - Slavošovce. 23.10.1974 Mostný obvod Košice dostal príkaz mosty a úseky tratí dať do prevádzky do 27.10. Už 25.10. o 17.00 hod. boli všetky mosty provizórne premostené. Prácu vykonali pracovníci Mostného obvodu Bratislava, koľajnice namontovali pracovníci Traťovej dištancie Košice.

Mosty na trati v súčasnosti
V súčasnosti (1994) sa na trati Plešivec - Slavošovce nachádza 14 mostných objektov a 53 priepustov. Z toho most v km 2,595 má konštrukciu ešte z roku 1894.

Pramene:


Strana vytvorená : 1. X. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku