Železničná trať / Railway line
Slavošovce - Plešivec

12. XI. 1894 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source: 33 )

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 23,808 154906   oo Slavošovce [ 608 ] Nagyszabos
1 22,279 15540_   o Slavošovce obec z  
3 20,638 15510_   o Rochovce z Rózsfalva mh.
6 17,416 15520_ oo   Ochtiná Mátonhaza
8 15,538 15540_ o   Roštár z [ 610 ] Restén mh.
10 14,068 155309 oo   Štítnik Štíttnik; Csetnek
11 13,130 15550_ o   Štítnik mesto z Csetnek város mh.
17 7,059 15560_ oo   Kunova Teplica Kunová Teplica; Kuntapolcza
19 5,238 15570_ o   Pašková z Páskahaza mh.
  1,442       vlečka  
      o   súbeh tratí / connection of lines 160 , 160 , 165 / 166  
24 0,000 150102 oo   Plešivec [ 160 , 165 ] Pelsöcz

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
  • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 17-II-2004
    (  h166.htm )