Zdvojkoľajnenie trate Kúty - Trnava

Po elektrifikácii trate Kúty - Trnava v roku 1981 už k jej ďalšej modernizácii nedošlo. Modernizácia mala predstavovala vybudovanie 2.traťovej koľaje, ktorá mala byť zahrnutá do tzv. južného ťahu do jej 3. úsek.

Prameň:


Strana vytvorená : 20. XI. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Dvojkoľajné trate na Slovensku