Zdvojkoľajenie trate Vrútky - Horná Štubňa

Koncom 30. rokov 20. storočia sa zvýšila intenzita dopravy na železnici Zvolen - Kremnica - Vrútky, čo si vynútilo zvýšenú investíciu do zdvojkoľajnenia trate.
V roku 1935 bolo započaté s výstavbou druhej koľaje na úseku Vrútky - Horná Štubňa. Výstavba úseku Diviaky - Horná Štubňa bola dokončená 31.12.1936 a s pravidelnou prevádzkou od januára 1937. Zdvojkoľajnenie trate až do Vrútok bolo dokončené v roku 1938 s celkovým nákladom 31,717 mil. Kčs.

Pramene:


Strana vytvorená : 20. XI. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Dvojkoľajné trate na Slovensku