Tunel pod Kolibou

Po roku 2010 (do roku 2030) sa predpokladá oddelenie nákladnej dopravy od osobnej dopravy na hlavnej stanici v Bratislave tak, že sa vybuduje nový medzistaničný úsek odbočka Briežky - Bratislava Lamač. Bude slúžiť nákladnej doprave a bude vedený prevažne tunelom pod Malými Karpatmi.

Pramene:


Strana vytvorená : 19. III. 2001
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť