Čachtický tunel

Na základe verejnej súťaže bola stavba úseku č.9 (st. km 58,700 až 67,463) trate Myjava - Nové Mesto nad Váhom, zadaná firme Zdeněk Kruliš, podnikatelství staveb v Prahe VII (VpŽP 31.3.1926).


Tunel pod výbežkom svahu Kočiša, km 7,0, foto Miroslav Kožuch, 23.8.2001

V st.km 60.0/4 musel byť cez východný výbežok svahu Kočiš (401 m n.m.) prerazený tunel, ktorý dostal pomenovanie podľa neďalekej obce Čachtice. V súčasnosti je tunel v správe Tunelového obvodu Zbehy.

Čachtický portál, [P1]

Vstup trate do tunela, foto Miroslav Kožuch, 29.8.2001
 
Portál tunela, rovnobežné krídla dlhé cca 20 m
Vľavo ešte tabuľa s výstrahou, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Čelo portálu, foto Emil Schenk, 17.3.2001 Tabuľa zakazujúca vstup na dráhu a prechod tunelom
foto Emil Schenk, 17.3.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra sa nachádza vo vápencovom masíve. Približne jej tri štvrtiny sú v ľavotočivom oblúku R = 400 m v stúpaní 9‰, posledná štvrtina priama v stúpaní 10‰. Na výdrevu 1 m3 výrubu sa spotrebovalo 0,07 m3 dreva.


Priečny profil tunelovou rúrou

V tunelovej rúre sa nachádza 32 tunelových pásov, z ktorých 1. až 30. a časť 31. sú zhotovené z betónu, čiastočne v klenbe z lomového tvrdého pieskovca. Ostatná časť tunelovej rúry je zhotovená z kamennej obmurovky. V tunelovej rúre sú po oboch stranách 4 bezpečnostné výklenky, symetricky umiestnené v 7., 13., 19. a 25. páse. V roku 1998 bolo zistené povrchové zvetrávanie pieskovca.

Východ P1 z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Východ P2 z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Pohľad do tunelovej rúry od P1, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Pohľad do tunelovej rúry od P2, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Pohľad od druhej dvojice výklenkov (19. pás) na čachtickú stranu
foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Pohľad z polovice tunelovej rúry na višňovskú stranu
foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Zmena betónovej na kamennú obmurovku (29. až 32. pás)
foto Emil Schenk, 17.3.2001
Letopočet výstavby na P2, foto Emil Schenk, 17.3.2001

Višňovský portál, [P2]

Vstup trate do tunela, km 7,6, foto Miroslav Kožuch, 29.8.2001
 
Portál tunela s cca 25 m krídlom, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Čelo portálu, foto Emil Schenk, 17.3.2001 Bočný pohľad na portál s krídlom, foto Emil Schenk, 17.3.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 9. IV. 2001
Strana aktualizovaná : 4. III. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Nové M.n/Váhom - Vrbovce