Železničná trať / Railway line
Nové Mesto nad Váhom - Myjava
neelektrifikovaná trať /Without Power supply

1. IX. 1929 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroje/Sources : 1 , 24/19 ? , 33 )

Zoznam staníc / Station list

prev. dĺžka Veselí n/Mor. - Nové Mesto nad Váhom 67, 367 km.

( Zdroj/Source : 27/1931/2/593 )

Čachtický tunel - dĺžka/lenght 250 m.
Poriadsky tunel - dĺžka/lenght 486 m.
december 1945 - ukončenie opravy trate/line reconstruction end.

( Zdroj/Source : 33/181, 204 )


Parný vlak Nové Mesto nad Váhom - Myjava - Vrbovce
TV JOJ 20.6.2009/19:46 hod.
Použitý parný rušeň: 331.037 "Uhranka"

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
¤
Kilometer
position due to
Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 00, 016 138164 oo xx Nové Mesto nad Váhom [ 120-10 , 120-11 ]  
xx __, ___ 138164 xx xo súbeh tratí / connection of lines 120 / 121  
xx 01, 518 138164 xo xx Nové Mesto nad Váhom výh. č. 54/55 [ 313 ]  
04 04, 500 144469 oo xx Čachtice  
xx 05, 45_ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx 7, 25 - 7, 50 xxxxxx xx xx ( Čachtický tunel )  
10 10, 044 144568 xx xo Višňové z  
12 12, 290 144360 xx xo Hrachovište z  
14 13, 963 144261 xx oo Vaďovce  
20 19, 660 144063 xx oo Stará Turá  
xx 24, 75 - 95 xxxxxx xx xx most/bridge  
26 25, 584 144162 oo xx výhybňa Paprad  
xx 26, 45 - 60 xxxxxx xx xx most/bridge  
xx 28, 64 - 29, 13 xxxxxx xx xx ( Poriadsky tunel )  
30 30, 130 143966 xx oo Poriadie Poradie
  __, ___ xxxxxx xx xo (U Jurášov - zast.?, žkm 31,91 ?) o  
xx 34, 9 - 35, 1 xxxxxx xx xx Myjavský viadukt / bridge  
36 35, 841 143768 xx oo Myjava [ 121-2 , 605 ]  

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
o "platí odo dňa prípadného otvorenia" (Úř. věstník Min. železnic 36/1929)

Fotografie/Photos:

Čachtice
© Addams 26. X. 2003-15:47
Višňové
© Addams 26. X. 2003-15:55:06
Hrachovište
© Addams 26. X. 2003-15:58:47
Vaďovce
© Addams 26. X. 2003-16:01:41
Stará Turá
© Addams 26. X. 2003-16:14:20
most v km 24, 75 - 95
© Addams 26. X. 2003-16:19
Paprad
© Addams 26. X. 2003-16:21:30
most v km 26, 45 - 60
© Addams 26. X. 2003-16:24
Poriadie
© Addams 26. X. 2003-16:29:27
most v km 34, 9 - 35, 1
© Addams 26. X. 2003-16:34

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Stručná historie "Čachtické trati"


 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 11-I-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 27-máj-2021
  (h121-1.htm)