Poriadsky tunel

Na základe verejnej súťaže bola stavba úseku č.6a (st. km 36,816 až 39,680) trate Myjava - Nové Mesto nad Váhom, zadaná firme Ing. Kőhler a Herwert, Praha-Dejvice (VpŽP 31.3.1926). V st.km 38.3/9, v lokalite Na Šlahorovej, musel byť prerazený tunel. S jeho stavbou sa začalo 17.júla 1926 a dokončili ho 26. februára 1928.
Pri jeho stavbe 25.júna 1927 vypukol štrajk, keď firma Kőhler a Herwert vyplatila robotníkom podstatne nižšie mzdy ako predtým. Míneri dostali namiesto predošlých 6,50 len 4 - 4,50 korún a tzv. "šleperi", teda ostatní robotníci pracujúci s mínermi na stavbe tunela namiesto 2,70 - 3,50 korún iba 2,70 koruny. Do štrajku vstúpilo asi 240 robotníkov.

Portál tunela s rušňom ??? na trati

V súčasnosti je tunel v správe Tunelového obvodu Zbehy.

Papradský portál, [P1]

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Tunelový portál, na slonovníku stúpanie 12‰/491 m
foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Odvodnenie portálu do stráne, foto Emil Schenk, 17.3.2001 Pohľad z portálu na trať, foto Emil Schenk, 17.3.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra prechádza cez masív slienitých bridlíc v stúpaní 11,7 ‰. Na výdrevu 1 m3 výrubu sa spotrebovalo 0,162 m3 dreva. Rúra je obložená kamennou obmurovkou, tvorí ju 61 tunelových pásov. V nej sa nachádza po oboch stranách 10 bezpečnostných výklenkov (5, 11, 17, 23, 29, 34, 39, 45, 51 a 57 tunelový pás). O vlhkosti rúry svedčia machom riadne obrastané oba tunelové portály.


Priečny profil tunelovou rúrou

Pohľad do tunelovej rúry od P1, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Pohľad do tunelovej rúry od P2, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Východ P1 z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Východ P2 z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Pohľad približne polovice tunelovej rúry na papradskú stranu
foto Emil Schenk, 17.3.2001
Dvojica záchranných výklenkov v 29.tunelovom páse, v pozadí P2, foto Emil Schenk, 17.3.2001

Myjavský portál, [P2]

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 17.3.2001 Detailný pohľad na portál, foto Emil Schenk, 17.3.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 9. IV. 2001
Strana aktualizovaná : 4. III. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Nové M.n/Váhom - Vrbovce