Píliansky tunel

Výstavba tunela
Píliansky tunel, dlhý 121 m, bol postavený počas výstavby Uhorskej severnej železnice v rokoch 1869-71. Tunel vysekali v súvislej hornine rakúskou tunelovacou metódou.

Poškodenie tunela
Na konci 2. svetovej vojny bol poškodený. Za účasti železničiarov a civilného obyvateľstva bol tunel pomerne rýchlo obnovený.

Vyradenie tunela zo železničnej prevádzky
Pri zdvojkoľajnení úseku Lovinobaňa - Kriváň bol pre novú druhú koľaj vykopaný pri tuneli zárez. Tunel bol vyradený zo železničnej prevádzky až v roku 1985, keď pracovníci Železničných stavieb Bratislava, závod 03 Košice uskutočnili obnovu pôvodnej koľaje na "súbeh" s novovybudovanou druhou traťovou koľajou po novozriadenom telese. Koľaje síce boli vytrhané, ale tunel ostal v správe ŽSR - Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Kriváňsky portál

Portál zarastený vegetáciou, foto Emil Schenk, 17.7.2001
 
Detailný pohľad, obe krídla dlhé 2,90 m, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Ľavé krídlo, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Letopočet obnovy 1948, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 

Tunelová rúra
Tunelová rúra v smere od Kriváňa je postavená v ostrom pravotočivom oblúku. V súčasnosti jej čísla tunelových pásov nie sú čitateľné. Pri prieskume rúry som ich napočítal 29. Z nich až 18 je z betónu a v ďalších 8 tvorí betón vrch klenby. Z toho usudzujem, že tunel musel byť nedávno opravovaný. Ani po tejto rekonštrukcii v ňom neboli zriadené bezpečnostné výklenky.

Východ z tunelovej rúry smerom na Kriváň, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Východ z tunelovej rúry smerom na Lovinobaňu, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Pohľad do tunelovej rúry od Lovinobane, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Tunelová rúra, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 

Lovinobanský portál

Pohľad na tunel od bývalej výhybne Píla
foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Vstup do tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Portál tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Detailný pohľad na portál, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 

Pramene:


Strana vytvorená : 25. III. 2000
Strana aktualizovaná : 10. IX. 2001
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Zvolen - Košice