Tunely na trati Zvolen - Plešivec - Košice

Tunely na Uhorskej severnej železnici
Úsek železničnej trate Fiľakovo - Zvolen bol postavený ako súčasť Uhorskej severnej železnice, spájajúcej Budapešť s Košicko-bohumínskou železnicou.
Vytyčovacie práce uskutočnilo Uhorské kráľovské stavebné riaditeľstvo na jar 1869. Po uzavretí zmluvy 20.5.1869 sa začali definitívne projekčné práce na stavbe 188,5 km dlhého úseku Salgótarján - Vrútky. Na základe verejného súbehu bola stavba zadaná spoločnosti Wiener Bank-Verein za 16 550 000 ft.
Medzi Sagótarjánom a Zvolenom bola náročná stavba hlavne v úseku Lovinobaňa - Kriváň. Boli tu dlhšie úseky so spádom až 16‰ s najmenšími polomermi oblúkov R=275 m. Nachádzali sa tu aj 2 tunely: 121 m dlhý Píliansky tunel a 321 m dlhý Kriváňsky tunel. Na ich výstavbu boli prizvaní talianski míneri, pri razení sa postupovalo rakúskou tunelovacou metódou. Napriek nepriazdnivým poveternostným podmienkam a pomerom, ako i stavbe dlhého, vodou zaplaveného tunela pri Kriváni, s vypätím všetkých síl sa podarilo dokončiť a odovzdať do prevádzky úsek Lučenec - Zvolen 18.6.1871.
Oba tunely však boli vyradené zo železničnej premávky pri zdvojkoľajňovaní úseku Lovinobaňa - Kriváň. Pri zástavke Píla si druhá koľaj vynútila preložku trate, ktorá obišla skalný masív s tunelom. Kriváňsky tunel musel byť pri zdvojkoľajnení znesený a nahradený 450 m dlhým zárezom.

Tunel na Trati mieru
Súčasťou stavby 37,4 km dlhej horskej železnice Rožňava - Turňa nad Bodovu bol 3148 m dlhý Jablonovský tunel. Stavbu začala v roku 1951 Železničná stavebná správa v Jablonove nad Turňou. Pretože stavba tunela bola kľúčovou stavbou trate, na základe uznesenia vlády z 1.7.1952 bola jeho stavba vyňatá zo železnice a pričlenená k podniku Trate družby. Od 1.5.1953 sa z neho vyčlenil samostatne vytvorený podnik Tunelstav, ktorý tunel aj dokončil v januári 1955. Nová trať bola slávnostne otvorená 23.1.1955 za účasti ministra dopravy Antonína Pospíšila, členov vlády a strany ako i početného obyvateľstva Gemera, vrátane staviteľov tunela.


Strana vytvorená : 25. III. 2000
Strana aktualizovaná : 3. VI. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť