Tunel č. 5a - Čabraďský II

Predchádzajúci tunel: Tunel č.5 Nasledujúci tunel: Tunel č.6

Stavba tunela
V dôsledku nepriazdnivých pomerov horniny sa musel postaviť aj tunel 5a.

Sanácia tunela
V roku 1981 sa uskutočnila sanácia tunela. Poškodená betónová obmurovka opier sa osekala do hĺbky 10 cm, pripevnila sa oceľová mrežovina a vytvoril sa torkrétový plášť muriva. Urobilo sa odvodnenie vrchnými zvodnicami, injektáž medzi rubom obmurovky a horou, vysekali a očistili sa škáry, hlbiny a medzery medzi pásovými stykmi.

Uľanský portál - P1

Predzväsť z.Dolný Harmanec, foto Emil Schenk, 30.8.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 30.8.2002

Tunelová rúra
Tunelová rúra bola postavená v pravotočivom oblúku. Zložená je z 18 tunelových pásov, v pásoch č. 2 až 9 s betónovou obmurovkou, okrem asi 3 m.š. vrchného pásu. Dvojice bezpečnostných výklenkov sa v nej nachádzajú v pásoch č.6 a 12.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 30.8.2002
 
Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 30.8.2002
 
Pohľad do tunelovej rúry od P1, foto Emil Schenk, 30.8.2002 Výklenok v 12.páse (vpravo), foto Emil Schenk, 30.8.2002

Čremošniansky portál - P2
Portál tunela, foto Emil Schenk, 30.8.2002 Nadložie nad tunelovou rúrou, foto Emil Schenk, 30.8.2002

Prameň:


Strana vytvorená : 2. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 2. XII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati SNP