Besnický tunel

Poloha tunela
Besnický tunel prechádza v traťovom úseku Telgárt-penzión - Dobšinská Ľadová Jaskyňa popod Besnické sedlom (sedlo vo výške 1005 m n.m.). Svojou dĺžkou 848,5 m sa stal druhým najdlhším tunelom na trati Červená Skala - Margecany.
Tunel skoro celý leži v priamke, len východná časť v dĺžke 138 m je v oblúku polomeru 1000 m. Trať v tuneli v km 80,431 dosahuje vrcholového bodu s nadmorskou výškou nivelety 955,5 m a stúpa zo strany červenoskalskej 8,5‰ a 2,5‰ k vrcholovému bodu, odkiaľ potom klesá 5‰. Lom nivelety je najvyšším bodom normálnerozchodnej trate na Slovensku.

Stavba tunela
Tunel preráža vápence a verfénske bridlice. Zaujímavosťou ale je, že pri razení tunela bol prítok vody v dôsledku nepriepustnosti hornín nepatrný, aj keď zvyčajne u tuneloch prechádzajúcich pod sedlami bývajú prítoky vody veľmi výdatné.
Razený bol modifikovanou rakúskou tunelovacou metódou. Kubatúra muriva bola 15 360 m3. Žula, ktorá sa k obmurovke použila, bola získaná z lomu situovanom neďaleko Dobšinej v mieste zvanom Jelenia priekopa. Z lomu bol kameň dopravovaný výťahom k ceste vedúcej z Dobšinej do Červenej Skaly cez Besník. Tunel má 45 tunelových pásov bez spodnej klenby typu 4 a 5, a 62 pásov (488,5 m dĺžky) so spodnou klenbou typu 6, 8, 9 a 10. Nepremokavý kryt je urobený na značnú dĺžku 520 m (4 923 m2). Stavebný náklad na tunel dosiahol 15,8 mil.Kč.

Znižovanie nivelety koľaje v tuneli
V júli 2002 sa na trati v okolí tunela uskutočnilo znižovanie nivelety koľaje. Cieľom bolo dosiahnutie predpísaného prechodového prierezu v Besnickom tuneli. Jeho základný profil síce vyhovoval, ale pri naložení nákladu s prekročenou ložnou mierou boli potrebné jeho výškové úpravy. Prečistenie štrkového lôžka a znižovanie nivelety koľaje o 450 mm realizovali pracovníci TO Hnilec.

Telgártsky portál - P1

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 5.10.2002 Portál tunela (km 81,1), foto Emil Schenk, 5.10.2002

Tunelová rúra

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 5.10.2002 Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 5.10.2002

Vernársky portál - P2

Vstup trate do tunela (81,0 km), foto Emil Schenk, 5.10.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 5.10.2002

Pramene:


Strana vytvorená : 9. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 5. VII. 2004
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Červená Skala - Margecany