Starý kraľovanský tunel

Kraľovanský tunel bol postavený na Košicko - bohumínskej železnici (KBŽ) v úseku Žilina - Poprad v roku 1871 pod masívom Sokola (Malá Fatra) 568 m n.m..

Trasa tunela na mape mierky 1 : 75 000 z roku 1938 (748x502 48kb)

Tunel počas II.svetovej vojny
24.8.1944 bol tunel zatarasený vlakom č.665, ktorý viezol železnú rudu. Rušeň a 26 vagónov sa v ňom vykoľajilo. Nákladná doprava bola v úseku Vrútky - Kysak prerušená, len osobná doprava bola udržovaná prestupovaním. Druhýkrát bol poškodený Nemcami začiatkom apríla 1945. Prevádzke slúžil do roku 1950, keď ju presmerovali do nového dvojkoľajného tunela.

Kraľovanský portál
Kraľovanský portál sa nachádza na úrovni hlavnej cesty (portál dvojkoľajného tunela je asi o 80 m vpravo). Je pomerne dobre zachovaný, nachádza sa na ňom obdĺžnikový otvor (odhadujem tak na 2 x 3 m, v minulosti asi so železnou bránou alebo mrežami?).
Starú trať možno sledovať už pri železničnom návestidle pred tunelom, kde dnešná trať a hlavná cesta vedú súbežne. Tu sa nachádzajú aj zbytky pôvodného starého mosta KBŽ, ktorý ma niveletu asi o 1 m nižšie ako dnešná trať. Stará trať sa tu odchyľuje od dnešnej, ďalej vedie pod svahom vedľa hlavnej cesty a v mieste parkoviska sa točí mierne doprava a vstupuje do tunela.

Pohľad na portál od hlavnej cesty, foto Emil Schenk, 15.12.2000
 
Portál tunela s otvorom, foto Emil Schenk, 15.12.2000
 
Čelný pohľad na portál, foto Emil Schenk, 15.12.2000
 
Portál s nadložím, foto Emil Schenk, 15.12.2000
 
Portál zarastený vegetáciou, foto Emil Schenk, 15.12.2000
 
Pohľad z tunela, foto Emil Schenk, 15.12.2000
 

Tunelová rúra
Tunelová rúra sa nachádza v hornine, ktorá je tvorená svetlošedými dolomitmi stredného triasu. Hneď po vstupe od Kraľovian sa rúra dosť prudko točí vpravo. Obmurovka tunela tu prechádza na skalu. Asi na 30 m dĺžke sa nachádza celkom pekná drevená podlaha. Čomu slúžila?
Staré murivo je na mnohých miestach podopreté ramenami z použitých koľajníc a oceľových nosníkov tvaru I a [. V starom tuneli nemá obmurovka kruhový tvar a svetlý prierez bol tak tesný, že nebolo miesto na osadenie ramien. Ramená sa museli prispôsobiť pôvodnej obmurovke osadením do vytesaných rýh v murive.
Steny tunelovej rúry sú dodnes pokryté sadzami z čias parnej prevádzky.
Nasledujúce fotky dokumentujú stav prvej tretiny tunelovej rúry. V tuneli sa veľmi zle fotí, vlhkosť vytvára pred aparátom stenu z mikrokvapiek.

Drevená podlaha vo vnútri tunela, foto Emil Schenk, 8.1.2001
 
Obmurovka klenby tunela, foto Emil Schenk, 8.1.2001
 
Podchytenie starého muriva, foto Emil Schenk, 8.1.2001
 
Pochytenie muriva uloženého vo vytesanej ryhe
foto Emil Schenk, 8.1.2001
 
Bývalé telegrafné alebo signalizačné vedenie, 8.2.2001
 
Prechod obmurovky tunela do skaly, foto Emil Schenk, 8.1.2001
 
Podopretie klenby tunela železnými skružami a fošňami
foto Emil Schenk, 8.1.2001
 
Podopretie klenby tunela železnými skružami a fošňami
foto Emil Schenk, 8.2.2001
 
Miesto po zosunutí obmurovky, foto Emil Schenk, 8.1.2001
 
Zosunutá obmurovka na podlahe tunelovej rúry
foto Emil Schenk, 8.1.2001
 
Geologické porucha alebo prechod do nového tunela?
foto Emil Schenk, 8.2.2001
 
Pohľad do geologickej poruchy alebo prechodu do nového tunela?
foto Emil Schenk, 8.2.2001
 

Veľka zaujímavosť tunela je v tom, že bol pokrytý takmer bez obmurovky. Obmurovka sa doplnila skutočne len sporadicky v miestach s mäkkšou horninou alebo (asi) pri geologických zlomoch. Maximálny pomer obmurovanej časti je okolo 20-30% + asi 10% drevenej výstuhy. Ostatné úseky pripomínajú skôr jaskyňu ako tunel.
Asi v polovici tunela sa nachádza jediný bezpečnostný výklenok (po pravej strane smerom od Kraľovian).

Bezpečnostný výklenok, foto Emil Schenk, 8.2.2001

Možná tunel určitú dobu slúžil aj ako sklad pri výstavbe krpeľanskej priehrady, preto bol zamurovaný vo vzdialenosti asi 120 metrov od dnešného zasypaného konca tunelovej rúry.

Zamurovanie tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 8.2.2001 Detail zamurovanej tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 8.2.2001

Krpeľanský portál ?
Podľa mapy si myslím, že je zachovaný celý portál. Nachádzal sa pod úrovňou cesty, v mieste dnešného prístavišťa pre plávajúci bager na bagrovanie nánosov z Krpeľanskej priehrady. Pri stavbe priehrady portál zamurovali tehlami a zavreli drevenou bránou. Vyústenie tunela nakoniec zaviezli horninou z blízkeho lomu a postavili novú hlavnú cestu. Ale pod jej hmotnosťou prišlo k prevaleniu drevených dverí. V tomto stave portál existuje dodnes.

Zamurovaný a zasypaný portál tunela?, foto Emil Schenk, 8.2.2001
 
Vyvalené drevené dvere, foto Emil Schenk, 8.2.2001
 
Zával na ľavej strane, foto Emil Schenk, 8.2.2001
 
Zával na pravej strane, foto Emil Schenk, 8.2.2001
 

Budúcnosť tunela ?
Tunel by si zaslúžil byť vyhlásený za technickú pamiatku. Po jeho vyčistení a nevyhnutnej sanácii by mohol byť zaujímavou atrakciou u údolí Váhu, po doplnení koľajníc dokonca aj ako depozit niektorých mobilných exponátov z dejín železničnej dopravy na Slovensku.

Pramene:


Strana vytvorená : 27. IV. 2000
Strana vytvorená : 7. X. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Žilina - Košice