Strečno I

Stavba tunela
Pri stavbe druhej koľaje bol v úseku Strečno - Dubná Skala postavený pod Košariskami nový dvojkoľajný tunel.
Výstavbu tunela v km 234.6/9 previedla firma Müller a Kapsa - podnikateľstvo stavieb v Bratislave. Jeho razenie prebiehalo modifikovanou rakúskou sústavou. V dôsledku tlakových prejavov, väčšinu tunelových pásov tvorili tlakové pásy.

Poškodenie tunela v rokoch II.svetovej vojny
Strategické miesto neuniklo poškodeniu v rokoch II.svetovej vojny. Najskôr partizáni 24.8.1944 asi o 0:00 hod. prepadli strážnika trate č.2, zviazali, prerezali telefónne vedenie a odzbrojili vojenský strážny oddiel pri tuneli. Potom partizáni tunel o 0:50 hod. zatarasili vlakom č.2263. Podľa údajov rušňovodiča v tuneli pravej koľaje boli umiestnené štyri míny. Dve z nich vyhodili hneď pod rušňom a tretiu, väčšiu, pod vozňom asi v strede vlaku. Náledkom toho bola koľaj zdemovovaná, vykoľajilo sa asi 12 naložených vozňov s nemeckým vojenskám materiálom. Vybuchla aj štvrtá mína v strede tunela, ktorá roztrhala ľavú koľaj. Celkové škody predstavovali zdemolovanú pravú koľaj v dĺžke asi 200 m, ľavú 25 m, koľajnice vyvalené a po výbuchoch zostali veľké jamy. Neskôr bol tunel opravený len provizórne.
Väčšie škody zanechali ustupujúce nemecké jednotky. Nimi bol tunel z časti zasypaný, oba portály zosunuté (zničené explóziou) a v jeho vnútri ostali nevybuchnuté letecké bomby, míny a výbušniny.
S uvoľňovaním tunela sa začalo hneď v máji 1945. Po provizórnej oprave bol definitívne opravený za prevádzky v roku 1946. Tunelová rúra dostala 46 tunelových pásov, po oboch stranách 6 bezpečnostných výklenkov.

Rekonštrukcia tunela v roku 2001
V dôsledku nedostatočnej vzdialenosti trakčného vedenia od nivelety koľaje (vlaky ho v oboch smeroch prechádzali so stiahnutým zberačom), problémom s odvodnením tunela a obmedzením priestorovej prechodnosti (vlaky s prekročenou ložnou mierou museli tunelom prechádzať len po 2.traťovej koľaji), muselo sa pristúpiť k odstráneniu vedených problémov. Na rozsiahlej rekonštrukcii zaradenej v roku 2001 do plánu investícii financovaných z vlastných zdrojov ŽSR sa rozhodujúcou mierou podieľali aj cudzí dodávatelia (Železničné stavby Košice, ELZA Žilina, Geomonty Harmanec).
Najprv od 26.6.2001 prebehla 15-dňovej nepretržitá výluka 2.traťovej koľaje v 1750 m úseku medzi tunelmi Strečno III a Strečno I. 24.7.2001 ho nasledovala 10-dňová nepretržitej výluka spojená s obnovou 1.traťovej koľaje v 650 m úseku prechádzajúcom dvojkoľajným tunelom. V súvislosti s odvodením v tuneli stačilo vyčistiť existujúci odvodňovací kanál.

Vrútocký portál - [P1]

Vstup trate do tunela od Vrútok, foto Emil Schenk, 6.10.2000
 
Pohľad na portál z rýchlika Dargov, ľavé krídlo cca 20 m
foto Emil Schenk, 6.10.2000
 
Detailný pohľad na portál, foto Emil Schenk, 31.1.2001 Stretávanie vlakov v tuneli, foto Emil Schenk, 6.10.2000

Strečniansky portál - [P2]

Vstup trate do tunela od Žiliny, foto Emil Schenk, 6.10.2000
 
Poloha tunela v tiesňave, ľavé krídlo cca 35 m, pravé cca 190 m
foto Emil Schenk, 6.10.2000
 
Detailný pohľad na portál
vpravo pred portálom skonovník stúpanie 5‰/300 m
foto Emil Schenk, 6.10.2000
Východ na strečnianskej strane, foto Emil Schenk, 31.1.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 27. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 7. X. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Košice - Žilina