Miľavský tunel

Práce na výstavbe najdlhšieho tunela na trati Podolínec - Plaveč (703 m) vedúceho popod 704,8 m kopec, sa začali v roku 1943. Tunel sa staval rakúskou modifikovanou metódou až do prerušenia prác v dôsledku vojnových udalostí. V prácach sa pokračovalo až po skončení vojny, ale len do roku 1949. Vtedy bolo treba presunúť všetkých pracovníkov aj stroje na stavbu Trate družby. V tomto období už bol tunel takmer pred dokončením, bolo treba dokončiť len spodnú stoku.
Stavbu tunela dokončili (?) pracovníci Železničného staviteľstva Bratislava v rokoch 1960-66. V tuneli bol položený zvršok tvaru T.

Forbaský portál, [P1]

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001 Pohľad na portál, foto Emil Schenk, 15.7.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra s 88 pásmi sa nachádza od P1 v priamom smere, posledných asi 150 m je mierny pravotočivý oblúk. Nachádza sa v nej 14 dvojíc bezpečnostných výklenkov - 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77 a 83. Tvorená je okrem kamennej obmurovky aj betónom 15-45 a 70-79. Preteká, v zime sa v nej tvoria ľadové javy.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Pohľad do tunelovej rúry (km 24,2), foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 15.7.2001 Pohľad do tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 15.7.2001

Ružbašský portál, [P2]
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001 Detailný pohľad na portál (km 24,9), foto Emil Schenk, 15.7.2001

Prameň:


Strana vytvorená : 27. VIII. 2001
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Plaveč - Podolínec