Tunel železiarenskej dráhy Hronec - Podbrezová

Vytvorením Hroneckého priemyselného komplexu konské povozy prestali vyhovovať požiadavkám na objem, hmotnosť a rýchlosť prepravy medzi závodmi v Podbrezovej, Hronci, Chvatimechu a na Piesku.
Preto už v roku 1878 sa začalo spojením železiarní Podbrezovej a zlievarní Hronec železnicou rozchodu 750 mm. Úzkorozchodná trať v Podbrezovej prekračovala rieku Hron a po jeho ľavom brehu viedla k Chvatimechu. Skalný ostroh pred dnešnou zastávkou Chvatimech prechádzala takmer 100 metrov dlhým tunelom uzavierateľným z oboch strán drevenými vrátami. Za Chvatimechom sa uhýbala vpravo a pozdĺž Čierneho Hrona sa vinula až do starého závodu v Hronci. Riadna prevádzka sa na nej začala 25.9.1879.


Kaplnka na mieste bývalého tunela, foto Emil Schenk, 10.11.2001

Pri výstavbe železnice Podbrezová - Brezno - Tisovec v km 1,75 - 1,9 nebolo možné postaviť vedľa úzkorozchodnej železiarenskej trate trať normálneho rozchodu. Tunel musel byť odstránený odstrelením celej skaly. Talianski robotníci v roku 1895 na tomto mieste postavili kaplnku sv. Antona Paduánského.


Súčasný pohľad na miesto bývalého tunela od Podbrezovej, foto Emil Schenk, 10.11.2001


Súčasný pohľad na miesto bývalého tunela od Chvatimechu, foto Emil Schenk, 10.11.2001

 

Prameň:


Strana vytvorená : 26. II. 2001
Strana aktualizovaná : 26. XI. 2001
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť