Železničná trať
Hronec - Podbrezová
(750 mm)

Zoznam staníc / Station list

Myšlienka postaviť v rozsiahlom povodí Čierneho Hronu lesnú železnicu sa zrodila už na sklonku minulého storočia.
V dobe okolo roku 1903 v úseku Chvatimech - Podbrezová paralelne existovali 2 trate: pôvodná závodná úzkorozchodka Hronec - Podbrezová a normálnerozchodná trať MÁV. Celkom bolo vtedy rozpracovaných 8 variánt vedenia trate ČHŽ , v hlavnej doline, vrátane rôznych pripojení na železnice MÁV. V jednej z variánt sa uvažovalo i o vybudovaní normálnerozchodnej trate až do Č. Balogu. Vysoké predpokladané náklady však zabránili jej realizácii.
Nakoniec bolo rozhodnuté ponechať ako pripojovaciu stanicu Podbrezovú , úsek Hronec - Podbrezová nestavať, využiť tu existujúcu závodnú železnicu Podbrezovských železiarní a až potom v Hronci na ňu napojiť vlastnú lesnú železnicu do Č. Balogu . Rozdielu rozchodoch oboch tratí nebola pravdepodobne prikladaná dôležitosť. Veď pôvodná hutnícka trať mala rozchod 750 mm a novobudovaná lesná železnica rozchod 760 mm.

( podľa: 267 )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0   14303_   xx Hronec [ 487, 902 ]  
    142935 oo xx Podbrezová [ 172-2 , 172-3 ] Zólyombrezó

 

číslo trate/Line No. od/since
494 6. III. 2000
486 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Železničná trať Podbrezová - Banská Bystrica
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 18-XII-2011
  (h486.htm)