TGV Duplex

fotoalbum - exteriér

Súprava TGV Duplex č. 210 v žst. Paris Gare du Lyon (© Martin ROTTMANN - Február 1999)   Súprava TGV Duplex č. 210
TGV Duplex trainset No. 210
(žst.
SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - Február/February 1999)
Súprava TGV Duplex č. 205 južne od žst. Orange (© Martin ROTTMANN - Február 1999)   Súprava TGV Duplex č. 205
TGV Duplex trainset No. 205
(južne od žst. /southly from
SNCF Orange station , © Martin ROTTMANN - Február/February 1999)
Súpravy TGV Duplex č. 231 + 254 v žst. Paris Gare du Lyon (© JM - 20. III. 2006, 16:24:48)   Súpravy TGV Duplex č. 231 + 254
TGV Duplex trainsets No. 231 + 254
(žst.
SNCF Paris Gare du Lyon , © JM - 20. III. 2006, 16:24:48)
Súprava TGV Duplex č. 231 v žst. Paris Gare du Lyon (© JM - 1. IV. 2006, 19:41:48)   Súprava TGV Duplex č. 231
TGV Duplex trainset No. 231
(žst.
SNCF Paris Gare du Lyon , © JM - 1. IV. 2006, 19:41:48)
Súpravy TGV Duplex č. 254 + PSE č. 117 v žst. SNCF Paris Gare du Lyon   Súpravy TGV Duplex č. 254 + PSE č. 117
TGV Duplex trainsets No. 254 + PSE No. 117
(žst.
SNCF Paris Gare du Lyon , © JM - 20. III. 2006, 16:25:00)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  Súprava TGV Duplex č. 208
TGV Duplex trainset No. 208
(žst.
SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - __. IX. 2001)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  Súprava TGV Duplex č. 236 (2x)
TGV Duplex trainset No. 236 (2x)
(žst.
SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 28. V. 2002)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 239
TGV Duplex trainset No. 239
(žst.
SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 11. VI. 2003-16:49 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  3 súpravy TGV Duplex (223, 240, 239)
3 TGV Duplex trainsets (223, 240, 239)
(žst.
SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 11. VI. 2003-17:04 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 240
TGV Duplex trainset No. 240
(žst.
SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 11. VI. 2003-17:07:14 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  2 súpravy TGV Duplex (223, 240)
2 TGV Duplex trainsets (223, 240)
(žst.
SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 11. VI. 2003-17:07:54 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 234
TGV Duplex trainset No. 234
(žst.
SNCF Narbonne , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-12:41 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 248
TGV Duplex trainset No. 248
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-16:40 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  2 spojené súpravy TGV Duplex (248, 211), v pozadí 2 spojené súpravy TGV PSE (vľavo: 03 + vpravo:40)
2 coupled TGV Duplex trainsets (248, 211), at rear 2 coupled TGV PSE trainsets (left:03 + right:40)
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-16:41 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 211
TGV Duplex trainset No. 211
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-16:42 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 248
TGV Duplex trainset No. 248
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-16:53 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 248
TGV Duplex trainset No. 248
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-17:00 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 211
TGV Duplex trainset No. 211
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-17:04 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 248 s propagačnou nálepkou výstavy "Le Train Capitale"
TGV Duplex trainset No. 248 with "Le Train Capitale" Exhibition sign
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-17:09 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 248: koncový vozeň 1. triedy
TGV Duplex trainset No. 248: end 1st Class car
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-17:13:17 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 248: medziľahlý vozeň 1. triedy
TGV Duplex trainset No. 248: middle 1st Class car
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-17:13:52 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 248: barový vozeň
TGV Duplex trainset No. 248: Bar car
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-17:14 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 248: medziľahlý vozeň 2. triedy
TGV Duplex trainset No. 248: middle 2nd Class car
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-17:15 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 248: koncový vozeň 2. triedy
TGV Duplex trainset No. 248: end 2nd Class car
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 12. VI. 2003-17:17 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 211
TGV Duplex trainset No. 211
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-08:27 + 08:28 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 221
TGV Duplex trainset No. 221
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-08:29 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 211
TGV Duplex trainset No. 211
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-08:31 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 240
TGV Duplex trainset No. 240
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-08:32 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  2 súpravy TGV Duplex (240, 221)
2 TGV Duplex trainsets (240, 221)
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-08:42 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  3 súpravy TGV Duplex (240, 221, 203)
3 TGV Duplex trainsets (240, 221, 203)
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-08:44 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex č. 211 a súprava TGV PSE č. 33
TGV Duplex trainset No. 211 & TGV PSE trainset No. 33
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-08:45 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  3 súpravy TGV Duplex (240, 221, 203)
3 TGV Duplex trainsets (240, 221, 203)
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-08:48 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  2 súpravy TGV Duplex (221, 203) a súprava TGV PSE č. 69
2 TGV Duplex trainsets (221, 203) & TGV PSE trainset No. 69
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-08:49 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  2 súpravy TGV Duplex (232, 239)
2 TGV Duplex trainsets (232, 239)
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-08:58:11 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  3 súpravy TGV Duplex (232, 239, 240)
3 TGV Duplex trainsets (232, 239, 240)
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-09:02 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  3 súpravy TGV Duplex (203, 232, 239)
3 TGV Duplex trainsets (203, 232, 239)
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-09:10 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  2 súpravy TGV Duplex (232, 239)
2 TGV Duplex trainsets (232, 239)
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-09:15 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex 234
TGV Duplex 234 trainset
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-19:47 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  2 súpravy TGV Duplex (240, 236) (2x)
2 TGV Duplex trainsets (240, 236) (2x)
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-20:00 + 20:46 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  pravy TGV Duplex 240 + TGV PSE 61 + 46
TGV Duplex 240 + TGV PSE 61 + 46 trainsets
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-20:03 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV Duplex 208
TGV Duplex 208 trainset
(žst. SNCF Paris Gare du Lyon , © Martin ROTTMANN - 13. VI. 2003-20:42 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  2 súpravy TGV Duplex (215+223)
2 TGV Duplex trainset (215+223)
(žst. SNCF Marseille St. Charles , © Martin ROTTMANN - 14. VI. 2003-14:18 hod.)
VIDEO
Titulky s popisom
  AVI/DivX3/226 kbps/25 fps/352 x 262 pix/38 258 frames
audio: mp3/320 kbps/44,1 kHz
25'30"/338 MB
(© Rail-Team)
(Dostupné len na
Rail DVD / At Rail DVD available only)

( http://www.rail.sk/tgv/duplex/dx02.htm )