TGV PSE (Paris - Sud-Est)

TGV PSE 118

 

 
Prezentácia TGV PSE
Video dostupné len on-line
  Svetový rýchlostný rekord TGV PSE
26. II.1981

Video dostupné len on-line

Technické údaje

Obdobie budovania: 1978-1985
Teritórium: LGV Sud-Est, LGV Rhône-Alpes, LGV Mediterrannée
Najvyššia rýchlosť: 300/270 km/h (186/168 mph)
Počet v prevádzke: 107 ( pozri číselný zoznam v rastri ) + 3 poštové súpravy
Napájacie napätie: 25kV 50Hz AC/ss, 1,5kV DC/js (v niektorích 15kV 16 2/3 Hz)
Pohon: 12 DC motorov, úplný continuálny výkon 6450 kW (8650 koní/hp) pod napätím 25kV, 3100 kW (4160 koní/hp) pod napätím 1,5kV, 2800 kW (3750 koní/hp) pod napätím 15kV. Takmer dvojnásobok počas 7 minút.
Dĺžka a hmotnosť: 200 m / 385 ton
Zloženie súpravy: 1 rušeň + 8 vložených vozňov + 1 rušeň, 350 sedadiel ( pozri formácie )
Hodnoty výkonu: 17 kW/tona / 1,10 tona /sedadlo / 18,34 kW/sedadlo
Tlaková izolácia: Nie
Viditeľné špecifiká: Oranžový zovňajšok (pôvodný) alebo modrý a strieborný (pre renovované súpravy). Strecha rušňa nepresahuje kabínu rušňovodiča. Pozri ako rozlišovať tento typ oddelene od súprav TGV Réseau or TGV Atlantique
Obrázky: [TGVweb] [ERS Picture Gallery]
Špeciálne poznámky: Súprava 16 vytvorila v r. 1981 rýchlostný rekord 380 km/h (236 mph).
Kostra: oceľ

Typ Gene-
rácia
Celkom
jednotiek
Čísla
súprav
Roky
budovania
Domovské
stanice
Poznámky
TGV Paris-Sud-Est
(série 23000 a 33000)
1 107 01-32 (b)
33-37 (b,1)
39-69 (b)
71-87 (b)
89-98 (b)
100-102 (b,1)
110-118 (t)
78-85 (VSG) - súprava 16 vytvorila v r. 1981 rýchlostný rekord
- súprava 38 prebudovaná na "La Poste" 1994
- súprava 70 zrušená 09/1988
- súprava 88 použitá na testovanie TGV-A, prečíslovaná na 118
- súprava 101 prebudovaná na P 01 pre naklápacie testy
- 1-102 vylepšené na 300 km/h počas prevádzky
- súpravy len s 1. triedou prebudované na 1./2. triedu
- 23140 je rezervný rušeň
- viacero (70+) má TVM 430

Legenda: (b) 2-napäťová; (t) 3-napäťová; (q) 4-napäťová; (1) len 1. trieda

Fotoalbum - exteriér

Fotoalbum - interiér


Strana vytvorená : 06-XI-2000
Posledná aktualizácia : 13-IX-2009
 
Späť na " TGV " Zdroje: ERS , ALSTOM
( http://www.rail.sk/tgv/pse.html )