X 2000

CHARMEC nenesie zodpovednosť za materiál na tejto alebo odtiaľto pripojených a nasledujúcich strán!
Pozri tiež odvolanie v dolnej časti strany.

Niektoré fakty o švédskom vysokorýchlostnom vlaku X2000

od: Anders Ekberg

Tento text je založený na článku "Snabba tag i Sverige" [1]

Počiatky vývoja
X 2/2000Už v 60-tych rokoch boli realizované prvé hodnotenia možností pre vysokorýchlostný vlak vo Švédsku. Výsledky boli predložené v r. 1969 [2].
Veľkým problémom pre vysokorýchlostný vlak vo Švédsku boli polomery oblúkov. Na väčšine tratí sú oblúky s polomerom menším ako 600 m, kt. sa vyskytujú na veľa úsekoch tratí. Výber, ak bolo žiadúce zvýšenie rýchlosti, je potom len, či vyrovnať trať alebo vyvinúť vlak, ktorý sa môže pohybovať rýchlejšie v zákrutách. Z dôvodu relatívne roztrúsenej populácie vo Švédsku, prvá zamýšľaná alternatíva bola príliš drahá. Preto v r. 1969, boli vykonané prvé testy s naklápacím vlakom (upravený X1).
V r. 1975, boli vykonané testy s prototypom naklápacieho vlaku (X15). Vlak dosiahol maximálnu rýchlosť 238 km/h.
V r. 1980 bolo predložené druhé vyhodnotenie vysokorýchlostného vlaku vo Švédsku [3]. V r. 1986 bola podpísaná zmluva medzi štátnymi železnicami a ASEA (reprezentujúcou ABB) o dodaní 20 vysokorýchlostných vlakov. Prvá súprava bola skúšaná v r. 1989 na trati Stockholm - Göteborg. Prešla vzdialenosť za 2 hod. a 54 minút.
Nakoniec sa 4. septembra 1990 Švédsko stalo ôsmou krajinou na svete s bežnou premávkou vlakov rýchlosťou 200 km/h. Prvý vlak opustil stanicu Stockholm o 06:33 a prišiel do Göteborgu o 10:07.

Údaje o vysokorýchlostnom vlaku X2000

Vlak
Vlak pozostáva z rušňa, 3 vozňov pre cestujúcich, bistro-vozňa a riadiaceho vozňa. Vlak je obsluhovaný z rušňa počas jazdy v jednom smere, a z riadiacieho vozňa počas jazdy v opačnom smere. Dĺžka vlaku je 140 m. Hmotnosť je 340 ton a záťaž na os sa mení od 12 ton (vozne pre cestujúcich) do 18 ton (rušeň).
Štandardná maximálna rýchlosť vlaku je 210 km/h, ale najvyššia dovolená rýchlosť (z dôvodu železničných predpisov) je 200 km/h. Vlak môže zrýchliť z 0 - 200 km/h za 3,8 minúty (čo zaberá 8 km). S úplným výkonom bŕzd môže vlak úplne zastaviť z 200 km/h na 1,75 km.

Koncept naklápacieho vlaku
Naklápanie je riadené pomocou senzoru na najprednejšom podvozku. Signalizácia prebieha v low-pass-filter aby sa vyhla vplyvom malých nepravidelností trate. Hlavný efekt naklápania vozňa je, že postranné zrýchlenie vo vozňoch pre cestujúcich je samostatne zmenšované. Toto umožňuje väčší komfort pri cestovaní. Avšak, sily pracujúce medzi kolesom a koľajnicami nie sú osobitne menené.
Naklápateľné sú všetky vozne, nie však rušeň. Najväčšie účinné naklopenie (v pomere k trati) je 6,5 stupňa, ktoré znižuje o 80% vplyv priečneho zrýchlenia na cestujúcich. Oneskorenie naklápania (v porovnaní k priečnemu urýchleniu) je 0,8 s.

Železnicou požadované úpravy
Pokiaľ ide o trať, nie sú potrebné osobitné úpravy. Avšak pretože pre naklápací vlak je zrejmá závislosť na geometrii trate, je obzvlášť dôležité, aby táto bola dokonalá. Ak to tak nie je potom počas jazdy niektorí cestujúci oznamovali, že mali "morská chorobu". Tento problém môže byť spojený s veľkým výskytom nepravidelností trate a pre zabránenie tomuto javu musia byť tieto nepravidelnosti odstránené.
Predpínanie elektrického transportéra muselo byť zväčšené aby sa predišlo veľkým vibráciám spôsobeným vysokou rýchlosťou. Taktiež museli byť uskutočnené niektoré úpravy pre dosiahnutie toho, aby vysoký účinok mohol byť rozložený na dlhšie časové obdobie. Aby X2000 vracal elektrinu do trakčného vedenia, museli byť realizované niektoré dodatočné úpravy.
Pokiaľ ide o signalizačný systém, boli uskutočnené niektoré úpravy. Najviac z nich bolo za účelom umožniť vlakom pohybovať sa vyššou rýchlosťou. Také zmeny zvýšili signalizačné vzdialenosti (napr. na počiatočnom úseku železničnej trate X-ING); taktiež bol zavedený nový signalizačný systém (ATC2), ktorý umožňuje odlišné signalizačné vzdialenosti pre odlišné typy vlakov. Toto má tú výhodu, že železničná trať X-ING nemusí byť obsadzovaná na dlhší čas hoci aj je prechádzaná pomalými nákladnými vlakmi.
Nakoniec bolo odstránených viacero železničných priecestí. Toto nie je spôsobené nejakými technickými problémami, ale za účelom zvýšenia bezpečnosti. Bezpečnosť na zostávajúcich priecestiach bola podstatne zvýšená.

Literatúra

[1]  Gunnarsson U. and J. Wrangö, Snabba tag i Sverige, 
    1991, Banverket
[2]  SJ ASJ SAAB SAB, Höga hastigheter i SJ persontrafik - Tekniska förutsättningar, 1969, SJ
[3]  SJ, SJ snabbtagsprojekt, 1980, SJ-Utredning

Aktualizácia
X 2/2000 (Zdroj/Source: www.sjk.se)X2000 nemá dosiahnutých len 238 km/h; 21. júla 1993, o 15:30, priemerne dosahoval 275,7 km/h na jeden kilometer na novej trati medzi Hamra a Breas na Západopobrežnej železnici Göteborg - Malmö. Skúšobný vlak išiel z Varbergu do Falkenbergu za 11 minút (normálne 16 minút).
Rekordný vlak bol zložený dvoch rušňov (zvyčajne jedného) a 3 vozňov pre cestujúcich (zvyčajne 4 - 6). Nový úsek trate má najmenší polomer oblúkov 2, 5 km.

Zdroj: časopis Švédskeho železničného klubu TAG, vydanie 6-93. http://www.sjk.se (vďaka: Erik SANDBLOM)

Príspevky alebo komentáre na tento text (prosím vrátane URL na stránku v maile)

ODVOLANIE!


Posledná aktualizácia originálu 1998-08-12
Anders Ekberg / anek@solid.chalmers.se

( Zdroj/Source: http://charmec.chalmers.se/railtech/ )

vlak - X 2000
európska klasifikácia:
vlastník:
dĺžka (1 rušeň + 4 vložené vozne + 1 riadiaci vozeň):
Bo'Bo'+2'2'+...+2'2'
(SJ) Švédsko
139.300 mm ( 5,48.4 in)
 
rušeň - X 2000
európska klasifikácia:
výrobca:
motor:
Bo'Bo'
ABB Traction v r. 1989
elektrický motor
X 2000
  elektrické napätie:
  výkon:
15 kV ss 16 2/3 Hz
3260 kW (max.)
geometrické údaje:  
  dĺžka:
  šírka:
  výška:
  rázvor:
  vzdialenosť osí:
16.980 mm ( 809.4 in)
3.080 mm ( 120.3 in)
3.800 mm ( 149.6 in)
9.500 mm ( 374.0 in)
2.900 mm ( 114.2 in)
vložený vozeň - X 2000
geometrické údaje:   detailnejší obrázok rušňa s vloženým vozňom
  dĺžka:
  rázvor:
22.680 mm ( 892.9 in)
17.700 mm ( 696.9 in)
113 kB
riadiaci vozeň - X 2000  
geometrické údaje:  
  dĺžka:
  rázvor:
21.980 mm ( 865.4 in)
14.500 mm ( 570.9 in)

( Zdroj/Source: http://www.luebeck.com/~lux/lo_lx/higt.htm )

Fotografie/Photos

   
Súprava X 2 na 26. koľaji žst. Kobenhavn H
X 2 trainset at 26th track Kobenhavn H Station
Martin ROTTMANN - 27. IX. 2004 - 12:36:11 hod.)
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
Súprava X 2 na 26. koľaji žst. Kobenhavn H
X 2 trainset at 26th track Kobenhavn H Station
Martin ROTTMANN - 27. IX. 2004 - 12:36:22 hod.)
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
   
       
       

Sieť tratí vlakov zachádzajúcich do Dánska
Network of X2 trains crossing Denmark

Sieť tratí vlakov zachádzajúcich do Dánska (19 kB)

Odkazy/Links:

 • Cestovný poriadok vlakov zachádzajúcich do Dánska / Timetable of X2 trains crossing Denmark ( 13. XII. 2003 - 12. VI. 2004 )
 • Železničná URL Bertrama Wlasaka o.i. o vlakoch s naklápacou technológiou (len nemecky)
 • Vlaky s naklápacími súpravami - URL Klubu přátel železnic
 • Vysokorychlostní žel. doprava v Evropě

 • Späť na Addams' Rail Page Strana vytvorená / Site created : 29-VIII-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 04-X-2004