Železničná trať / Railway line
Komárno - Kolárovo
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

Zoznam staníc / Station list

8. XI. 1914 sprevádzkovanie trate

( Zdroje / Sources : 23/ 75, 33 )

8. XI. 1914 sprevádzkovanie trate Komárno - Kolárovo na najjužnejšom cípe Slovenska.
Postavená bola na základe koncesnej listiny č. 15.460 zo 7. III. 1914 s nákladmi 3 344 400 K v stavebnej dĺžke 25 853 m.
8. XI. 1914 opening of 25 853 m lenght line Komarno - Kolarovo.

Martin ROTTMANN

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:

Komárno - Guta ++)
K. G.
 
Stavebná dĺžka: 25,853 km
Prevádzková dĺžka: 25,811 km
Zriaďovací kapitál: K 3.344.400

++) Správa spoločnosti v Bratislave, Michalská č. 9

( Zdroj / Source : 27/ 1931/2, str. 623 )

- prevádzková dĺžka 25,811 km

( Zdroj / Source : 27/1925/604 )

Prvý rušeň vypravili z Kolárova pred deväťdesiatimi rokmi

154 kB

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 _0, 000 149062 xx oo Komárno [ 131 , 135 , 310 , 448 ] Nové Komárno; Ujkomárom
xx _0, 35_ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 136 / 135  
xx _1, 0__ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 136 / 131  
_3 _2, 917 14946_ xx xo Komárno škola Hospodárska prípravovňa z.; Gazdasági tan. képzö mh.
_5 _4, 338 149161 xx oo Hadovce (nz) Gadóc Pustatina z.; Gadóc mh.
xx _4,7___ xxxxxx xx xx most/bridge  
10 _9, 503 149567 oo xx Kameničná (nz) Keszegfalva
12 11, 493 149260 xo xx Balvany Balványszakállas; Bálványszakállas
xx 12, 65_ xxxxxx xx xx most/bridge  
14 13, 785 15866_ xx oo Čalovec Megyeres
16 15, 922 15886_ xx xo Violín  
21 20, 415 15876_ xo xx Kráľka (nz) Királyneret; Kiralynérét
xx 24, 6__ xxxxxx xx xx most/bridge  
26 25, 811 158568 oo xx Kolárovo [ 604 ] Guta; Gúta

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 03-V-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 19-XII-2004
    ( h136.htm )