Železničná trať
Slavošovce - Lubeník - Revúca - Tisovec

V dôsledku Viedenskej arbitráže z 2.novembra 1938 Slovensko stratilo v prospech Horthyovského Maďarska 10 390 km2. Okupácia znamenala stratu úsekov tratí od Rožňavy po Lučenec a z Jesenského do Rimavskej Soboty . Tieto trate sa pre slovenské vlaky stali peážnymi, z čoho pramenili komplikácie a do budúcna sa tento stav javil ako úplne nevyhovujúci. Pre opätovné dotvorenie ucelenej siete tratí v tejto oblasti bolo rozhodnuté urýchlene postaviť trať Slavošovce - Revúca - Tisovec.
Trať sa mala skladať z dvoch úsekov Slavošovce - Lubeník a Revúca - Tisovec, kým 7 km dlhý úsek ...

Prameň:

Miroslav KOŽUCH

Trať, ktorá patrí nenávratne minulosti
UŽ POL STOROČIA ČAKAJÚ NA STAVBÁROV TUNELOV
Ing. Dušan SZABO

Nedostavaná železničná trať z Lubeníka do Slavošoviec v Slovenskom Rudohorí má zaujímavú históriu. Po obsadení južného Slovenska Maďarskom na jeseň v roku 1938 ostalo veľa miestnych železníc bez spojenia so svetom. Vlakom sa na mnohé miesta dalo prejsť len cez územie Maďarska. To bol prípad tratí Muráň - Plešivec , Slavošovce - Plešivec , Medzev - Moldava nad Bodvou , atď. Odrezané zvyšky železničnej siete mali

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(Ž-Semafor 24/2000)

Zaslúžila by si lepší osud

O nedostavanej železnici

Jan KUŠNÍR (Ž-Semafor 14/1995)

číslo trate/Line No. od/since
601 6. III. 2000
608 5. III. 2001

Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "  Back to " From History of slovakian Railway lines "
Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 15-II-2004
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h608.htm )