Železničná trať / Railway line
Muráň - Plešivec

22. XI. 1893   sprevádzkovanie trate / line opening
2. II. 2003   zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling
15. VI. 2003   obnovenie osobnej dopravy ZSSK / passenger transportation reopening
01. V. 2011   zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Zoznam staníc / Station list

František Kováč - Gemerská stolica bola už v 17. a 18. storočí vo vtedaj­šom Uhorsku známou baštou železiarskej výroby. Výrobky sa do Budapešti prepravovali kon­skými povozmi. Pravdaže, po vybudovaní železnice z Buda­pešti do Marcheggu sa aj ma­jitelia železných pecí v Gemeri dožadovali železnice. Žiaľ, Uhorsko nemalo na to ani groš. Veci sa pohli až vtedy, keď gemerský ...

(Ž-Semafor, 18/1996)

Vedla železnicnej trate objavili jaskynu
Sme20.4.2002, MIKULÁŠ JESENSKÝ - Uvolnené kamene zo svahov a strmých zrázov nad železnicnou tratou medzi Plešivcom a Muránom sú permanentným nebezpecenstvom pre posádky vlakov a cestujúcich. Zabránit padaniu kamenov v exponovanom teréne by malo ocelové pletivo. Nad obcou Gemerská Hôrka ním ...

Muránska rarita
POČAS SANÁCIE SKALNÉHO ZÁREZU PRI ŽEL. TRATI MURÁŇ - PLEŠIVEC OBJAVILI NOVÚ JASKYŇU

Vladimír SALZER

Keď v novembri 1893 pri skúšobnej jazde po novopostavenej žel. trati Muráň - Plešivec prešiel dvoma rušňami vybavený zvláštny vlak, určite nikto netušil, že v úseku pod potokom Štítnik povyše rieky Slaná v katastri obce Gemerská Hôrka dôjde o 109 rokov neskôr k nálezu, ktorý určite stojí za pozornosť.

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 9/2002 časopisu Ž-Semafor z 1. V. 2002)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 40,926 153809   oo Muráň [ 501 ] Murányalja
4 37,508 15390_ o   Muránska Dlhá Lúka z Dlhá Lúka pri Muráň z.; Murányhosszurét mh.
9 32,159 154005   oo Revúca [ 608 ] Nagyröcze
12 29,609 15410_   o Mokrá Lúka z Vizesrét mh.
14 27,649 15420_   o Revúcka Lehota z  
16 25,362 15430_   oo Lubeník Ľubeník; Chýzna Voda; Hisnyóviz
18 23,131 15450 _   o Jelšava zastávka Jelšava-Lipová
20 20,563 154401   oo Jelšava Jolsva
24 16,875 15460_   o Jelšavská Teplica z Jolsvatapolcza mh.
26 15,458 15480_   o Gemerský Milhosť z  
29 12,168 154708   oo Hucín Licince Hucin; Licze-Gicze
37 4,299 15020_   o Gemerská Hôrka zastávka Vyšna Hôrka zastávka; Kisözörény mh.
      o   súbeh tratí / connection of lines 160 / 165  
        o súbeh tratí / connection of lines 160 , 165 / 166  
41 0,000 150102 oo   Plešivec [ 160 , 166 ] Pelsöcz

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)
 • Zdroj/Source: 33


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-XII-2012
  (  h165.htm )