Železničná trať / Railway line
Rožňava - Bánréve +++)
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

1. VI. 1874 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Bývalé železničné stanice v Gemeri sú v ponuke na prenájom
Korzár 14.08.2003, (ana) , Rožňava - Začiatkom tohto roku došlo v Gemeri k redukcii železničnej osobnej dopravy. ZSSK nebola schopná zabezpečiť v plnej miere rozsah osobnej dopravy podľa zverejneného cestovného poriadku. Hlavným kritériom pri výbere tratí na zastavenie osobnej dopravy bol pomer nákladov a tržieb. Prihliadalo sa tiež na súbežnosť železničnej a cestnej komunikácie a na počet autobusových liniek. Podľa týchto hodnotení zostavilo Predstavenstvo a Dozorná rada ZSSK návrh na zastavenie tratí osobnej dopravy. Po zrušení dopravy ostali z bývalých budov železničných staníc nevyužité priestory, ktoré Železnice SR ( ŽSR ) prenajímajú fyzickým alebo právnickým osobám na rôzne účely. Z tržieb za prenájom znižujú náklady na ich udržiavanie.
Podľa hovorcu ŽSR Jána Keresteša spravujú železnice na trati Plešivec – Rožňava – Dobšiná celkom 52 objektov. Z tohto počtu spravuje organizačná zložka ŽSR Stredisko hospodárenia s majetkom na tejto trase 13 objektov, z ktorých je 9 určených na bytové účely, väčšinou bývalým pracovníkom ŽSR . Ďalšie dva objekty slúžia na podnikateľskú činnosť, prevažujú reštauračné služby, jeden má v prenájme. Železničná polícia a jeden slúži na rekreačné účely. Zvyšných 39 spravuje organizačná zložka ŽSR Správa železničných tratí a stavieb. Ako uviedol J. Keresteš, o prenájom sa môže uchádzať každý, kto pristúpi na zmluvné podmienky a presne stanoví účel využitia.
Okrem redukcie železničnej osobnej dopravy v Gemeri sa cestujúci budú musieť zaobísť bez možnosti odloženia batožiny na rožňavskej stanici . Túto doplnkovú službu zrušili ŽSR na základe nedostatku využitia zo strany cestujúcich. Pre verejnosť je už dlhší čas známe, že okrem tejto služby zrušilo svoju prevádzku reštauračné zariadenie a novinový stánok v budove stanice. “Za posledných 10 rokov je naša prevádzka slabá a od minulého roku rapídne poklesol záujem cestovať železničnou dopravou. Dôvod môže byť aj ten, že naša stanica je od mesta dosť vzdialená,” povedala pracovníčka rožňavskej železničnej stanice .
ZSSK tiež znížila počet staníc, kde bolo možné podať spešninu z vyše 200 na 79. V Rožňave však túto doplnkovú službu zatiaľ nezrušili a napriek poklesu záujmu o vlakovú prepravu v Rožňave a okolí ponúkajú ŽSR aj naďalej rôzne cestovné zľavy.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable
1922/3

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 00 43, 749 / 43, 7 150607 oo __ Rožňava [160-5, 160-6 , 167 ] Rosenau; Rosnyo; Rozsnyó
__ __ ? 43, 1___ ______ __ __ most/bridge [160-5]  
03 __ 40, 180 ______ __ __ výhybňa Brzotín [160-5] Brzotýn z.; Berzetei vasgy. mh.
07 __ __, ___ ______ __ __ Solovec z. Szalócz mh.
__ 08 36, 613 150409 oo __ Slavec jaskyňa [160-5]  
10 __ __, ___ ______ __ __ Gombasög  
12 11 33, 560 150300 __ _o Vidová z [160-5] Vichtelka z.; Vigtelke mh.
14 13 31, 213 150102 __ oo Plešivec [160-5, 165 , 166 ] Pelsöcz
__ __ __, ___ ______ _o __ súbeh tratí / connection of lines 160-5, 165 / 166  
__ __ __, ___ ______ _o __ súbeh tratí / connection of lines 160-5 / 165  
17 16 28, 287 155028 oo __ Gemerská Hôrka [160-5] Hôrka n/S.; Özörény
20 19 25, 300 155325 _o __ Bohúňovo z [160-5] Tiba z.; Sajótiba mh.
__ __ 23, 4__ ______ __ __ most/bridge [160-5]  
__ 21 23, 173 155226 __ _o výhybňa Čoltovo z [160-5]  
24 23 21, 462 155127 __ _o Gemerská Panica z [160-5] Poniata z.; Gömörpányit mh.
27 26 18, 360 139337 _o __ Gemer z [160-5] Šajavský Gemer z.; Sajógömör mh.
31 29 14, 658 / 14, 6 139030 oo __ Tornaľa [160-5] Šafárikovo; Tornalja
__ 33 11, 025 139238 _o __ Včelínce z [160-5]  
39 37 7, 079 / 7, 9 139139 oo __ výhybňa Štrkovec z [160-5] Kövecses mh.
__ 39 4, 984 138933 _o __ Riečka z [160-5]  
44 41 2, 710 ++) 211433 _o __ Abovce z [ 160-4 , 160-5, 504 ] Abafala; Abafalva mh.
__ __ __, ___ ______ _o __ súbeh tratí / connection of lines 160-4 / 504  
+++) +) __, ___ ______ __ __ Bánréve h./state border [504]  
+)+++) __ __, ___ ______ _o __ súbeh tratí / connection of lines 160-3 / 504  
+) +) __, ___ 128496 oo __ Bánréve ( MÁV ) [ 160-3 , 504 ]  

 

+) vzdialenosť Bánréve - Bánréve h. je podľa KCP MÁV 2 km (ale vzdialenosť Bánréve - Lenartovce je podľa MÁV tiež 2 km), podľa KCP ŽSR 1 km
++) km 0, 000 sa nachádza v žst. Lenartovce ( priamo, t. j. po trati 160-4 )
+++) trať v úseku Abovce - Bánréve bola znesená pravdepodobne krátko po 1. svet.vojne / line section was canceled probably soon after 1st world war

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 18-XII-2004
    (  h160-5.htm )