Železničná trať / Railway line
Dobšiná - Rožňava

20. VII. 1874 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj : 33 )

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 69,800 156406   oo Dobšiná [ 611 ] Dobschau; Dobsina
02 67,563 156604     Vlachovo nz [ 509 ] Oláhpatak mh.
05 64,330 156505     Vlachovo obec z  
07 62,562 156307     Gočovo z Gócs mh.
09 60,359 156000     Nižná Slaná [ 508 , 610 ] Alsósajó
10 59,070 156109     Nižná Slaná obec z  
12 57,510 156208     Henckovce z Henczko mh.
16 53,909 155028     Gemerská Poloma z Veľká Poloma z.; Veszveres mh.
18 51,836 155804     Betliar Betlér
21 49,208 150904     Nadabula z Sajóhaza mh.
  47,336 151001     odbočná výhybka Rožňava Osada n Rožňava osada
23 46,878 150805     Rožňava mesto z Rozsnyó megálló
34 45,758 150706     Rožňava predmestie z  
  45,436       vlečka  
        o súbeh tratí / connection of lines 160 / 167  
26 43,740 150607 oo   Rožňava [ 160-5 , 160-6 ] Rosenau; Rosnyo; Rozsnyó

Odkazy:

 • Úzkorozchodná železnica pri meste Dobšiná
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 14-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h167.htm )