Železničná trať / Railway line
Turňa nad Bodvou - Rožňava
(Trať mieru)

neelektrifikovaná trať/Without Power supply

23. I. 1955 sprevádzkovania trate / line opening

( Zdroj : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Trať Turňa nad Bodvou - Rožňava, v dĺžke 30 km, vybudovaná ako posledný spojovací úsek juhoslovenskej transverzály zo Zvolena cez Fiľakovo a Jesenské do Košíc. Stavbu trate na úbočí Silickej planiny začal v roku 1951 n. p. Železničné staviteľstvo. Na výstavbu Jablonovského tunela, razeného vápencovým masívom, bol zriadený n. p. Tunelstav. Tunel prerazili 1.V.1953, podiel na prácach mali aj brigádnici. Do prevádzky bola trať odovzdaná 23.I.1955.

(Encyklopédia Slovenska, VI. zväzok, VEDA, Bratislava 1982)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 35, 930 151407 oo __ Turňa nad Bodvou [ 160-7 , 325 ] Turňa pri Moldave; Torna
__ 37, 35_
0, 85 ( 325 )
______ __ _o súbeh tratí / connection of lines 160 / 325  
__ 37, 85_ ______ __ __ most/bridge  
__ __, ___ ______ __ _o vlečka Cementáreň  
04 40, 012 15160_ _o __ Dvorníky-Zádiel z  
__ 40, 320 ______ oo __ výhybňa Dvorníky-Zádiel  
09 45, 300 151506 __ oo Hrhov  
16 51, 653 151308 __ oo Jablonov nad Turňou  
__ 53, 45_ ______ __ __ most/bridge  
__ 55, 000 ______ _o __ výhybňa Tunel  
__ 55, 22 - 58, 37 ______ __ __ ( Jablonovský tunel )  
24 59, 910 151100 __ oo Lipovník  
28 64, 200 15120_ __ _o Jovice z  
__ __, ___ ______ _o __ súbeh tratí / connection of lines 160 / 167  
31 66, 870 150607 oo __ Rožňava [ 160-5 , 167 ] Rosenau; Rosnyo; Rozsnyó

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 18-XII-2004
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h160-6.htm )