Visutá lanová dráha / Funicular Railway
Skalnaté pleso - Lomnický štít

English

- 19. XII. 1941 sprevádzkovanie trate.

( Zdroj : 33 )

Železničná spoločnosť prenajala Tatranské lanové dráhy finančnej skupine J&T

ZSSK prenajala tatranské lanovky finančnej skupine J&T

Okrem spojov uvedených v cestovnom poriadku sa v prípade potreby zavedú mimoriadne jazdy.
Za nepriaznivých poveternostných podmienok lanová dráha nepremáva.
Lanová dráha nezaručuje prepravu cestujúcich pri náhlej zmene poveternostných podmienok a ani tých cestujúcich v smere jazdy Lomnický štít - Skalnaté Pleso, ktorí na Lomnický štít vystúpili pešo. Pobyt ...
 
km názov stanice
0 Skalnaté Pleso (1764 m.n.m.)
2 Lomnický štít (2620 m.n.m.)

( ŽSR )

Severne od nástupišťa budovy na Skalnatom plese sa nachádza "garáž" so šedými dverami, v ktorej sa nachádza vozík, pohybujúci sa v drážkach rozchodu 1000 mm, siahajúcich asi 2 m pre jej dvere, slúžiaci na výmenu kabín (nákladná/osobná).

Nadmorská výška stanice Lommický štít je však sporná, pretože len v knižnom cestovnom poriadku 2000/1 je možné nájsť 3 údaje:

 • tabuľka s cestovným poriadkom uvádza 2620 m
 • údaj v mape na str. 191 uvádza 2623 m
 • údaj v texte pri mape na str. 191 uvádza 2632 m
 • Addams 24. IX. 2000

  Viac informácií obsahuje kniha / More information included book : Cesta k lanovke - Rudolf KUKUČÍK, ing. Dušan PAJDLHAUSER, ing. Ladislav SZOJKA - 1987 NADAS Praha

  Odkazy:

 • Cenník lanovky
 • Ďaľšie informácie
 • Lanové_dráhy - diskusné fórum časopisu K-Report
 • Lanovky
 • Funicular Railway
  Skalnate pleso - Lomnicky stit

   

  19. XII. 1941 opening of line.

  ( Source : 33 )

  Excluding connection listed in timetable in case of need introduced special trips.
  Abaft adverse atmospheric condition funicular railway non-runs.
  Funicular railway unwarranted passenger service on abrupt change atmospheric condition nor yet those passengers facing the engine
  Lomnicky stit - Skalnate Pleso, that to Lomnicky stit appear on foot. Stay .

  Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
  Full version is available at
  Rail CD only.

  Links:

 • Price list of Funicular Railway
 • Funicular Railways - K-Report magazine discussion group
 • Funicular Railways
 • km Station name
  0 Skalnate Pleso (1764 m.n.m.)
  2 Lomnicky stit (2620 m.n.m.)

  ( ZSR )

  číslo trate/Line No. od/since úsek/Section
      Skalnaté pleso - Lomnický štít
  201 1993 Skalnaté pleso - Lomnický štít
  200 10. VI. 2001 Skalnaté pleso - Lomnický štít

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 15-IX-2004
  ( h200.htm )