Železničná trať / Railway line
Čierna nad Tisou - Borša

25. VIII. 1872 - sprevádzkovanie trate Čop - Čierna nad Tisou - Slovenské Nové Mesto / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Železničnej spoločnosti ukradli v Dobrej ingoty za takmer 367 000 korún
TASRKošice 9. 12.2003 - Škodu 366 754 korún spôsobil pre Železničnú spoločnosť neznámy páchateľ, ktorý počas víkendu vykradol v Dobrej...
Prípad vyšetruje OÚJP v Trebišove.

Železnice postavia vlastnú GSM sieť
Sme 04.09.2003, Tomáš Bella - Na Slovensku sa začína v týchto mesiacoch stavať tretia GSM sieť. Pokrývať však bude len hlavné koridory okolo železničných tratí a využívať ju budú len zamestnanci ŽSR . Priniesť by mala zvýšenie bezpečnosti vlakovej dopravy a zhustenie frekvencie vlakov na najvyťaženejších úsekoch. Hlavným dôvodom na zavedenie novej ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 4, 006 / 4, 3 138602   oo Čierna nad Tisou [ 190-6 , 335 ] Černé z.; Ágcsernyö mh.
1 5, 300 / 5, 25 13890_ o   Čierna nad Tisou zastávka [ 335 ]  
2 6, 387 / 6, 4 13880_   o Biel [ 335 ] Bély pri Čopu; Bély
5 8, 820 / 8, 6 13870_ oo   Dobrá [ 335 ]  
7 10,909 / 10, 4 138503 oo   Pribeník [ 532 ] Perbenik; Perbenyik
  13, 464 / ?       stanovište závorára  
14 17, 559 / 17, 3 138404   oo Veľký Horeš [ 560 ] Veľké Krtiny; Nagygeres mh.
19 22, 159 / 22, 11     o ? stanovište závorára Strážné z; Örös z.; Örös mh.
  ? / 23, 2 - 23, 5     o ? zrušené nástupište  
22 25, 389 / 25, 35 138206 oo   hlásnica Somotor nz Szomotor
  27, 001 / ?       stanovište závorára  
25 29, 189 / 28, 7 138107 oo   Streda nad Bodrogom Bodrog Serdaheď; Bodrogszerdahely
  ? / 30, 3     most/bridge  
29 33, 079 / 33,1 13800_   o Borša [ 190-4 , 330 ]  

+ zo žst. / from station Čop Gr./št. hr./State Border

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Železničné koridory

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last Update: 26-IX-2009
  ( h190-1.htm )