Železničná trať
Chrenovec - Koš

Zoznam staníc / Station list


Všetky orámované plochy na mape sú klikateľné
All map bordered areas are clickable

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 _8, 886 172957 xx oo Chrenovec [ 145 , 318 ] Lipnik Chrenovce; Harsas Nyitratormas
      xx xo súbeh tratí / connection of lines 317 / 145 , 318  
      xo xx súbeh tratí / connection of lines 145 , 317 / 318  
  _0, 870 / ? ( 318 )   xx xo Prievidza Stavadlo 3 [ 145 , 317 / 318 ]  
  ? ( 318 ) / ? ( 140 )   xo xx súbeh tratí / connection of lines 140 / 318  
  27, 396       Prievidza nákladná stanica [ 318 ]  
  24, 134 172452 xx xo hlásnica Koš z [ 140 ] Kos mh.

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h318.htm )