Železničná trať / Railway line
Prievidza - Sebedražie - Zemianske Kostoľany

Zoznam staníc / Station list


Všetky orámované plochy na mape sú klikateľné
All map bordered areas are clickable

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0   172551 xx oo Prievidza [ 144 , 145 ] Prievidza-Bojnické kúpele; Privigye-Bajmócz
      xo xx súbeh tratí / connection of lines 145 , 317 / 140  
      xo xx súbeh tratí / connection of lines 145 , 317 / 318  
      xo xx Prievidza Stavadlo 3 ( súbeh tratí / connection of lines 145 , 317 / 318 )  
      xx xo súbeh tratí / connection of lines 145 , 318 / 317  
          Sebedražie  
          Nováky  
      xo xx súbeh tratí / connection of lines 140 / 317  
    172155 xx oo Zemianske Kostoľany [ 140 ] Nemeskosztolany

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 07-IV-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h317.htm )