Železničná trať / Railway line
Handlová - Prievidza
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

15. II. 1913 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Traja mŕtvi na koľajniciach (2. 11.2004)

Jubileum železničnej trate č. 394

Železničná trať, ktorá v cestovnom poriadku ČSD nesie číslo 394 spája okresné mesto Prievidzu so známym banským mestom Handlovou a Hornou Štubňou na hlavnej trati Zvolen - Vrútky. Tento rok si pripomíname výročie otvorenia prevádzky na prvom vybudovanom úseku Prievidza - Handlová , ktorý bol otvorený dňa 15. februára 1913, teda pred 80 rokmi. Po takmer 20 rokoch bol dňa 20. 12. 1931 otvorený druhý, ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

( Pavol Kukučík, Železnice 2/1993 )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 18, 550
19, 202*
173153 oo __ Handlová [ 145-2 ] Nyitrabánya
  15, 46 - 15, 59 xxxxxx xx xx ( Handlovský tunel )  
  13, 7__ xxxxxx oo xx ztočno n (zrušené) [ 562 ]  
_6 12, 958 17325_ __ xo Ráztočno z Rasztony mh.
_7 11, 542 17345_ __ xo Jalovec z, Stan.závorára 11  
10 _8, 886 172957 __ oo Chrenovec [ 318 ] Lipnik Chrenovce; Harsas Nyitratormas
xx _1, 6__ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 145 , 318 / 317  
xx _0, 870 xxxxxx xx xo Prievidza Stavadlo 3 [ 145 , 317 , 318 ]  
xx _0, 8__
_0, 9__( 318 )
xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 145 , 317 / 318  
xx _0, 6__ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx _0, 3__
28, 2__
xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 140 / 145 , 317  
19 _0, 000 172551 oo xx Prievidza [ 140 , 144 , 317 ] Prievidza-Bojnické kúpele; Privigye-Bajmócz
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
*Km zo žst. / from station Prievidza

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 26-IX-2009
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h145-1.htm )