Železničná trať
Žilina zriaďovacia stanica - Brodno

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
¤
Kilometer
position due to
Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 201,543   oo xx Žilina zriaďovacia stanica [ 120 ]  
xx   xxxxxx ox xx súbeh tratí / connection of lines 120 / 319  
xx   xxxxxx ox xx súbeh tratí / connection of lines 127 / 319  
xx 202,065 = 250,540 xxxxxx xx ox Žilina výhybka č. 144/145 [ 127 ] odb Budatín
xx 254,563 xxxxxx     Brodno [ 127 ]  

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Železnica po Považí 105. rok
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 03-I-2001
  Posledná aktualizácia / Last update : 16-XII-2003
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h319.htm )