Železničná trať
Malé Straciny - Veľký Krtíš

Zoznam staníc / Station list

Trať 411 bez osobní dopravy

VLAKEM DO VEĽKÉHO KRTÍŠE (sobota 31. VII. 1999) - článok bol vydaný v časopise Tulák po drahách č.14/11. IX. 1999 (snáď raz budem mať čas ho sem prepísať)

VLAKEM DO VEĽKÉHO KRTÍŠE - článok bol vydaný v časopise K-report č.14/1999 (bolo mi zakázané zverejneniť ho na tomto mieste)

Zoznam staníc / Station list

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable
1990/1*

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 12,385 151035     Malé Straciny [ 322-1 ]  
  0,000       Malé Straciny Výhybka číslo 14  
3 3,248 136333 oo   Veľký Krtíš nz [ 473 ]  
  3,939       koniec trate  

* vzdialenosť určená po odpočítaní vzdialenosti Lučenec - Kalonda (10 km) od vzdialenosti Lučenec - Bušince (29 km) a vzdialenosti Lučenec - Ipolytarnóc (13 km) uvedenej v KCP MÁV 2000/1. KCP ŽSR 2003/4 však uvádza vzdialenosť Lučenec - Kalonda len 9 km. / distance saved after abatement Lucenec - Kalonda (10 km) distance from Lucenec - Busince (29 km) distance and distance Lucenec - Ipolytarnóc (13 km) indicated in 2000/1 MÁV Bookish Timetable. 2003/4 ZSR Bookish Timetable but indicate distance Lucenec - Kalonda 9 km only.

číslo trate/Line No. od/since
411 ?
312 6. III. 2000
322 5. III. 2001

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
  • Trať 411 bez osobní dopravy


  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 29-XI-2004
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h322-2.htm )