Železničná trať / Railway line
Nógradszakál - Malé Straciny

Zoznam staníc / Station list

Bušince
(lokalita - železničná stanica a prameň kyselky)

Leží na južnom okraji obce Bušince, 200 m na pravej strane cesty Bušince - Čeláre. Obidve lokality ležia na pravej strane Stracinského potoka, prístup poľnou cestou. Železničná trať bola daná do užívania v ...

Mgr. Pavel Hronček
FPV Katedra geografie UMB B. Bystrica (Enviromagazín 2/2001)

VLAKEM DO VEĽKÉHO KRTÍŠE - článok bol vydaný v časopise K-report č.14/1999 (bolo mi zakázané zverejneniť ho na tomto mieste)

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable
1990/1*

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 00, 000   __ __ Nógrádszakál ( MÁV ) [ 161 ] Sokolovce
      xx xo súbeh tratí / connection of lines 78 MÁV / 322  
  02, 442     Bušince št. hr./State Border  
3 03, 664 151233 __ __ stanovište závorára Bušince nz  
8 08, 509 151134 __ __ Malé Zlievce nz  
12 12, 385 151035 __ __ Malé Straciny [ 322-2 ]  

* vzdialenosť určená po odpočítaní vzdialenosti Lučenec - Kalonda (10 km) od vzdialenosti Lučenec - Bušince (29 km) a vzdialenosti Lučenec - Ipolytarnóc (13 km) uvedenej v KCP MÁV 2000/1. KCP ŽSR 2003/4 však uvádza vzdialenosť Lučenec - Kalonda len 9 km. / distance saved after abatement Lucenec - Kalonda (10 km) distance from Lucenec - Busince (29 km) distance and distance Lucenec - Ipolytarnóc (13 km) indicated in 2000/1 MÁV Bookish Timetable. 2003/4 ZSR Bookish Timetable but indicate distance Lucenec - Kalonda 9 km only.

číslo trate/Line No. od/since
411 ?
312 6. III. 2000
322 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)
 • Trať 411 bez osobní dopravy


 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 29-XI-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h322-1.htm )