Železničná trať / Railway line
Lučenec - Nógrádszakál
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

15. IX. 1896 sprevádzkovanie trate / line opening

2. II. 2003 Lučenec - Kalonda: zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 112,325 136135 oo xx Lučenec [ 160-1 , 160-2 , 162 , 492 ] Losonc
        o súbeh tratí / connection of lines 160-2 / 161  
  106,9     most/bridge  
4 108,100 13943_     Mikušovce z  
  106,0     most/bridge  
7 105,393 / 102,2 136630     Rapovce nz Rapp
9 102,960 / cca 100,4 13673_     stanovište závorára Kalonda z  
          ?  
11 100,728     Kalonda št. hr./State Border  
13 99,514 110569     Ipolytarnóc ( MÁV ) Tarnovce
16   110494     Litke ( MÁV ) Litkovce
21         Ráróspuszta z. ( MÁV ) Rároš; Rárospuszta
26 87,100       Nógrádszakál ( MÁV ) [ 322 ] Sokolovce

Odkazy/Links:

 • Lokálky severne od Lučenca
 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 12-VIII-2008
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h161.htm )