Železničná trať
Turňa nad Bodvou ( ŽSR ) - Tornanádaska ( MÁV )

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
35,930 151407 oo xx Turňa nad Bodvou [ 160-6 , 160-7 ] Turňa pri Moldave; Torna
    xx xo súbeh tratí / connection of lines 160 / 320  
    xxxxxx Hosťovce št. hr. / Gr. / State Border  
    xx xx Hidvégardó ( MÁV )  
    xx xx Tornanádaska ( 94 MÁV )  

Odkazy/Links:

 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 09-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h325.htm )