Železničná trať / Railway line
Barca - Turňa nad Bodvou
Barca - Haniska pri Košiciach: napäťová sústava/Power supply: = 3 kV
Haniska pri Košiciach - Turňa nad Bodvou: neelektrifikovaná trať/Without Power supply

12. X. 1890 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:

Košice - Turňa s odbočkami ++)
K. T.
Barca - Turňa nad Bodvou št. hr.
Stavebná dĺžka: 36,049 km
Prevádzková dĺžka: 36,049 km
Otvorená: 12. X. 1890
Moldava nad Bodvou - Medzev-Štós
Stavebná dĺžka: 15,434 km
Prevádzková dĺžka: 15,358 km
Otvorená: 1. VII. 1894
Počkaj - Luciabaňa
Stavebná dĺžka: 2,992 km
Prevádzková dĺžka: 2,967 km
K. T.:
Stavebná dĺžka: 54,475 km
Prevádzková dĺžka: 59,121 km
Zriaďovací kapitál: K 5.012.000

++) Správa spoločnosti v Bratislave, Michalská č. 9

(Ročenka státních a soukromých drah v Československé republice pro rok 1931/2, str. 623)

Príslušníci železničnej polície našli zlodeja lán (13. 10. 2004)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable
1922/3

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 00 x0, 396 152900 oo xx Barca [ 160-8, 169 , 190 , 336 ] Bárcza
xx xx xx, xxx xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 160 , 160 / 334  
xx xx x1, 354 xxxxxx __ __ Barca stavadlo 4 [ 334 ]  
03 xx xx, xxx xxxxxx __ __ Barca str. dom. z.( zrušená zastávka / canceled stop) Bárcza mh.
xx xx x3, 3xx xxxxxx xx xo ( ? Šebastovce)  
09 06 x6, 445 152801 xx oo Haniska pri Košiciach [ 328 , 334 ] Haniska; Enyiczke
xx 10 10, 479 152603 xo xx Hutníky  
16 13 13, 781 152504 oo xx Veľká Ida Nagyida
18 xx 16, 085 152207 xx xo Komárovce Komárovce pri M. z.; Komarócz mh.
xx xx 18, 415 / 18, 8 xxxxxx oo xx výhybňa Chým  
21 19 19, 400 152108 xo xx Cestice z Cestice na Slovensku z.; Szeszta
23 21 21, 533 152009 oo xx Čečejovce Csécs
xx xx 21, 8xx xxxxxx xx xx most/bridge  
27 24 25, 055 151902 xo xx Mokrance z Makranc z.; Makrancz
30 26 27, 055 151704 oo xx Moldava nad Bodvou [ 168 ] Moldava na Slovensku; Szepsi
xx xx xx, xxx xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 160 , 160 / 168  
xx xx 27, 7xx xxxxxx xx xx most/bridge  
34 30 30, 897 151803 xo xx výhybňa Drienovec z [ 522 ] Šomody; Somodi
38 35 35, 930 151407 oo xx Turňa nad Bodvou [ 160-6 , 325 ] Turňa pri Moldave; Torna

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 19-XII-2004
    ( h160-7.htm )