Železničná trať
Margecany zastávka - Jaklovce
(Margecanská spojka)

Zoznam staníc / Station list

- spojka síce ešte existuje, avšak výhybka, ktorá ju spájala s traťou 180 tu už nie je, čím bola degradovaná na slepú koľaj žst. Margecany.

Zoznam staníc / Station list:

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
131, 294 + 13500_ oo xx Margecany zastávka [ 180 , 525 ] Rolová Huta z.; Fönikszhuta mh.
132, 6 + / ? (327)   xo xx súbeh tratí / connection of lines 180 / 327  
? (327) / 0,806 ++   xo xx súbeh tratí / connection of lines 173 / 327  
0,806 ++   xx xo Margecany Stavadlo 2  
2,8 ++   xxxxxx most/bridge  
3,318 ++   xx xx vlečka  
4,160 ++   xx xo Jaklovce [ 173 ] Jekelfalva mh.

+ z bodu/ from point Čop Gr./št. hr./State Border
++ zo žst. / from station Margecany

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 07-IV-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 09-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h327.htm )