Železničná trať / Railway line
Margecany - Gelnica

English section

A napokon doslúžila

27. XII. 1884 - sprevádzkovanie trate Margecany - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta (Smolník). Zaujímavosťou tejto trate bola skutočnosť, že úsek Margecany - Gelnica bol bežného rozchodu 1435 mm a v úseku Gelnica - Smolnícka Huta (Smolník) bola prevádzka na rozchode 1000 mm.

Zoznam staníc / Station list

Tento stav zotrval až do 5. X. 1935, kedy bola na úzkorozchodnom úseku Gelnica-Mníšek nad Hnilcom z dôvodu výstavby výstavby novej trate Červená Skala - Gelnica rozchodu 1435 mm, ktorej súčasťou bola aj prestavba spomenutého úseku, prevádzka zastavená.
Stavebná správa chcela zastaviť dopravu na obdobie 1. VII. - 1. ...

Doprava bola zabezpečovaná po hradskej vedúcej popri úzkorozchodnej trati Gelnica - Mníšek nad Hnilcom. Úsek Mníšek nad Hnilcom - Smolník zostal i naďalej úzkorozchodný (na prekládku medzi týmito traťami bola v Mníšku nad Hnilcom postavená rampa). ....

Železničná stanica Gelnica na prestavovanej trati, ktorá zamestnávala asi 50 zamestnancov mala byť degradovaná na zastávku, dokonca zrušená mala byť i jej výhrevňa. Tieto zmeny mali byť vykonané na úkor novej stanice v Mníšku nad Hnilcom, ktorá však mala ...

27. XII. 1884 opening of line Margecany - Gelnica - Mnisek nad Hnilcom - Smolnik (Margecany - Gelnica gauge 1435 mm, Gelnica - Smolnik 1 000 mm). Passenger traffic on this line canceled in 1961, Freight traffic canceled in 1965.

Bratislava 1. II. 1995

(pôvodné znenie: Martin ROTTMANN , upravená verzia: Ž-Semafor 5/95)

(Zdroj 33 nesprávne uvádza 26. VII. 1936 ako dátum sprevádzkovania úseku Červená Skala - Telgárt - Dobšinská ľadová jaskyňa - Mlynky - Nálepkovo - Mníšek nad Hnilcom - Margecany)

Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:

....

(Ročenka státních a soukromých drah v Československé republice pro rok 1931/2, str. 622)

Zvolen - Magecany
200-kilometrová stredoslovenská magistrála patrí k dráharsky najatraktívnejším tratiam ŽSR, najmä jej východná polovica. Za éry ČSD tvorila v cest. poriadku ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)

LESNÍ ŽELEZNICE V SMOLNÍKU
Jaroslav Přibyl

V historii smolnické lesní železnice najdeme některé podobné rysy s drážkou v Nálepkovu . Počínaje blízkou polohou ve Volovských vrších, postavena byla s téměř stejnou délkou hlavní tratě ve stejné pětiletce (pardon), vlastněná státem i ona musela protrpět likvidaci horních úseků za první republiky, přičemž z ní zůstal zhruba stejně dlouhý úsek jako v údolí Tiché vody. Hlavní rozdíl byl v návaznosti k trati ČSD. V tomto případě šlo o raritu, kdy se lesní železnice stýkala ve Smolníku s rovněž úzkorozchodnou tratí ..

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(Tulák č. 19/19. XII. 2000)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0, 000 134908 oo xx Margecany [ 180 ] Margican; Margitfalva
x 0, 806 134908 xx xo Margecany Stavadlo 2 / súbeh tratí / connection of lines 173-1 / 327  
x 2, 8__ xxxxxx xx xx most/bridge  
x 3, 318 xxxxxx __ __ vlečka  
4 4, 160 13520_ xx xo Jaklovce z [ 327 ] Jekelfalva mh.
6 5, 756 / 5, 85 14980_ xo xx Žakarovce z [ 521 ] (ex žst.) Zakárfalva; Máriahuta
8 7, 542 / 7, 7 149500 oo xx Gelnica [ 173-2 , 519 ] Gölniczbánya

 

číslo trate/Line No. od/since

úsek/section

170 1993 Margecany - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom
175   Margecany - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom
173 10. VI. 2001 Margecany - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom
429 6. III. 2000 Mníšek nad Hnilcom - Smolník
519 13. III. 2001 Mníšek nad Hnilcom - Smolník

Odkazy:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Pamätná železnica
 • Čo ukrýva záhadná šifra ?

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 25-III-2004
  ( h173-1.htm )