Železničná trať
Pusté Čemerné - Nižný Hrabovec
(Strážčanská spojka)

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
52,225 + 16020_ xx xo Pusté Čemerné [ 191 ]
53,345 + / ? (331)   xx xo Strážske odbočná výhybka č. 33/34  
53,345 + / ? (331)   xo xx súbeh tratí / connection of lines 191 / 331  
? (331) / 1,368 ++   xo xx výhybka.č.31/32 / súbeh tratí / connection of lines 193 / 331  
3,55 - 3,86 ++   xxxxxx ( Strážčanský tunel )  
7,37 / 7,7 ++ 159905 xx oo Nižný Hrabovec [ 173 ]  

+ zo žst. / from station Michaľany
++ zo žst. / from station Strážske

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 07-IV-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 09-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h331.htm )