Železničná trať / Railway line
Humenné - Vranov nad Topľou

25. XII. 1871   sprevádzkovanie trate Humenné - Michaľany / line opening
05. -IX. 1943   sprevádzkovanie trate Strážske - Kapušany pri Prešove / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Prešovské výročia

(úplné znenie článku obsahuje časopis Tulák po drahách č. 33 z 22. X. 2003)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 64,498 160408 oo   Humenné [ 191-2 , 191-3 , 196 ] Homonna
5 59,100 16050_ o   hlásnica Brekov z. [ 191-3 ]  
9 54,896 / 0,0 160101   oo Strážske [ 191-3 ] Stražské; Örmezö
  54,3 ( 191-3 ) / 0,6     o súbeh tratí / connection of lines193 / 191-3  
  1,368     o výhybka.č.31/32 / súbeh tratí / connection of lines193 / 331  
  3,55 - 3,86     ( Strážčanský tunel )  
17 7,37 / 7,7 159905   oo Nižný Hrabovec  
  8,0     most/bridge  
19 9,458 16000_ o   Hencovce z  
21 11,452 15960_ o   Vranovské Dlhé z  
  14,2     o súbeh tratí / connection of lines193 / 192  
24 14,709 159400 oo   Vranov nad Topľou [ 192 , 193-2 ] Varannó

Odkazy:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
  • Otvorenie prevádzky na trati Prešov - Strážske

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 6-III-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 06-XI-2003
    ( h193-1.htm )