Železnička v  Želiezovciach

English summary

Oblasť na dolnom toku Hrona by sa dala charakterizovať svojimi úrodnými poliami s bohatou úrodou a rozľahlým územím. Zákon o výstavbe miestnych dráh podporil výstavbu širokej siete železníc v okolí cukrovaru v Pohronskom Ruskove.
V okolí Pohronského Ruskova postavili už v roku 1907 úzkorozchodnú železnicu. Spočiatku mala iba 2 km s rozchodom 700 mm. Vozne na nej tlačili ľudia.

 

Pôvod poľnej železnice v susedných Želiezovciach siaha do roku 1895, keď ju nechal postaviť majiteľ veľkostatkov gróf Breuner. Jej dĺžka bola 10 km a vagóny ťahali kone. V roku 1912 si ju prostredníctvom Živnostenskej banky prenajal cukrovar v Pohronskom Ruskove. Obidve úzkokoľajky sa spojili a prebudovali na parný pohon.
Sieť železníc sa postupne rozrastala. Spočiatku jedna hlavná trať viedla z dvora cukrovaru v Oroske (Pohronský Ruskov), cez dvor Karolínu do Nýrovcov. Jej dĺžka bola 14 km. Z nej bolo viac odbočiek, napríklad na 8 km k “šterkovni”, na 11 km do dvora Albert. Odbočka do Želiezoviec tvorila druhú hlavnú trať.
Na začiatku 50. rokov pribudli ďalšie úseky. V tomto období s finančnou podporou Štátneho majetku

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

English sectionIn 1907 fall openning narrow gauge railway (700 mm) in Pohronsky Ruskov - 2 km long owned by local sugar company.
In 1897 fall openning narrow gauge railway (760 mm) in neared city Zeliezovce powered by horses - 10 km long. In 1912 was both railway joined and rebuilded to steam traction. Network was extended to 65 km. In 1971 fall railway canceled.

číslo trate/Line No. od/since
491 7. XI. 1999
458 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Železničná trať Levice - Čata
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

 • Zdroje/Sources:

 • Eva Tóthová, Štefan Muka: Zošrotovaná železnička (Zenit 15/1990, Smena Bratislava)
 • Danuša Dragulová-Faktorová: Keď poľným úzkokoľajkám bolo úzko (Práca, 31. X. 1997)
 • Vďaka/Thanks:

 • Miroslav Kožuch - za dodanie tohto materiálu / to delivery of this document
 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 07-XI-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 12-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h458.htm )