Železničná trať / Railway line
Levice - Čata
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

18. IX. 1887 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj : 33 )

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

15. VI. 2003 obnovenie osobnej dopravy ZSSK / passenger transportation reopening

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hektometrovníkov
Kilometer position
due to Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 52, 326 157164   oo Levice [ 150-3 , 150-4 ] Léva
  51, 6   o   súbeh tratí / connection of lines 150-3 / 152  
  ? 50, 6       ............... [ 548 ] Levice-Géňa
5 47, 413 16276_ o   Dolná Seč z Veľká Seč; Alsószecse
  46, 6     most/bridge  
7 45, 408 162669 oo   Tekovský Hrádok Dolný Várad; Alsóvárad
13 38, 870 162867 oo   Tekovské Lužany Veľké Šarluhy; Nagysalló
  ? 34, 2       výh. Koplaló [ 459 ] (zrušená)  
22 30, 009 162966   oo Želiezovce [ 458 ] Zeliezovce; Zseliz
26 25, 700 16306_   o Hronovce z Dámašd z.; Garamdamásd mh.
30 22, 265 163162   oo Pohronský Ruskov [ 458 ] Oroska; Oroszka
        o súbeh tratí / connection of lines 152 / 153  
32 20, 080 163261   oo Čata [ 152-1 , 153 ] Csata

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)
 • Levice - najzaujímavejšie a najaktuálnejšie informácie o meste Levice a jeho okolí


 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-V-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 18-XII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h152-2.htm )