English summaryLesná železnica
Žarnovica - Brod - Pavlova Lúčka/Megová

Mesto Žarnovica leží v údolí rieky Hron na úpätí phoria Vtáčnik. Prvý vlak sem prišiel v roku 1896. Vtedy bola otvorená trať Levice - Hr. Dúbrava, pôvodne len lokálka, po r. 1920 prebudovaná na hlavnú trať. V r. 1989 bola doplnená druhou koľajou v úseku Žarnovica - Žiar n/Hr. s krátkou preložkou pri obci Bzenica. Z píly pri stanici kedysi vychádzala lesná železnica pod ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 14/11. XII. 1999)

Žarnovická lesná železnica

V Žarnovici bola doprava dreva desiatky rokov záležitosťou výlučne súkromných povozníkov. Konské a volské záprahy vlastnili aj štátne lesy, a tak celý zvoz dreva spočíval na pleciach furmanov. Boli situácie, keď povozník zhadzoval svoju fúru na sklade parnej píly, posledný furman v reťazi povozov bol ešte na námesti v Žarnovici. Niekedy sa zišlo až 30-40 záprahov. Pokusy s inými druhmi dopravných prostierdkov sa robili už v druhej polovici 19. storočia. Zo všetkých pokusov víťazne vyšla lesná železnica.
K tomuto systému dopravy dreva prešlo Riaditeľstvo štátnych lesov v Žarnovici ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

English section1st section of forrest steam narrow gauge (760 mm) railway Zarnovica – Hrabicov – Pavlova Lucka fall builded in 1924 - 7 (1st journey: October 1st, 1928), section Hrabicov – Klak – Megova after 1930. 3rd section was builded to Sarkanov jarok, in direction to village Pila.
In 1955 was all network 34,291 km (Zarnovica – Hrabicov – Pavlova Lucka - 21,9 km and Hrabicov – Megova - 8 km) long.
In 1965-1966 was railway canceled.

Odkazy/Links:

 • Železničná trať Hronská Dúbrava - Kozárovce - Levice
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku , Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • číslo trate/Line No. od/since
  462 14. XI. 1999
  465 5. III. 2001

  Zdroj / Source:

 • Jaroslav Mazúrek: História lesných železníc na strednom Slovensku (Stredné Slovensko, Veda Bratislava, 1974, s. 213 - 215)
 • Vďaka / Thanks to:

 • Miroslav Kožuch - za dodanie tohto materiálu / to delivery of this document
 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 14-XI-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 31-III-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h465.htm )