Železničná trať
Diviaky - Dubové

- viedla po ceste za Budiš - dolinou V. Jasenica a pozdĺž potoka Piest (takto by mohla viesť, ak si to bez mapy pamätám).

Kožuch Miroslav

ÚZKOKOLEJKY NA ŠTUBŇANSKU

Pokud se někomu nezdá termín Štubňansko, vězte, že to je uměle vytvořený název oblasti na Slovensku pro potřeby dnešních dráhařských toulek. Místně by se asi řeklo horní Turiec plus přilehlá údolí a svahy Kremnických vrchů, Velké Fatry a Žiaru. Pojmenování Štubňansko je ovšem velmi výstižné, obce Dolná a Horná Štubňa leží v centru vymezené lokality a každá z nich je spojená s jednou úzkokolejkou. Navíc obě patří k významným místům meziválečné historie (a ještě kousek války) budování nových železničních tratí. Do stanice Horná Štubňa složitě zaústila trať z Handlové, otevřená roku 1931. Letos oslaví kulatých 70 let! O něco méně, 60 let, jsme si v minulém roce připomněli u nejnákladnější tratě ČSD, z odbočky Dolná Štubňa do Banské Bystrice.

Lesní železnice Diviaky

Byla v provozu mezi lety 1916 – 1922, svážela dřevo z pohoří Žiar. Hlavní trať s rozchodem 760 mm vedla z dřevoskladu na železniční stanici Diviaky přes obce Dubové a Budiš do údolí Velká Jasenica a měřila asi 12 km. Odbočka za Dubovým do údolí potoka Piešť měla okolo 4 km.
Vzhledem k dávnému zrušení drážky se do dnešních dnů příliš pozůstatků nezachovalo, ale něco přece. Pila se složištěm dřeva v Diviakách se dodnes nachází na opačné straně kolejiště, než výpravní budova. Lesní železnice na Dubové se držela silnice, tehdy spíš jen cesty. Hned za zatáčkou silnice, dotýkající se rohu areálu, je jaksi širší dopravní pruh se vzdálenějším stromořadím, vpravo je ještě dost místa, kam by se kolej bezpečně vešla. Avšak není jisté, že skutečně byla na této straně, další pozůstatek se totiž nachází vlevo. Před vsí Dubové se po levé straně vozovky táhne dlouhý a uprostřed poměrně hluboký zářez, umožňující rovnoměrné klesání do vesnice. Trať z Diviak až po Budiš střídavě stoupala a klesala.
Další těleso najdeme už jen v údolí potoka Piešť, známý úsek pod osadou Za Hájom. Jakmile se potok, procházející od silnice mezi loukami, zlomí k západu, zformuje se nízký levobřežní svah údolí, kde řada mohutných smrků a další porost ukrývají drážní těleso. Zpočátku v odřezu, pak už nevýrazné, dál v otevřeném terénu se zarostlé stáčí vlevo. Znovu pod řadou statných smrků uvidíme nepochybný, travnatý násep lesní železnice. Idylické místo je pod dohledem osady Za Hájom, rozložené v mírně zvýšené poloze přes pole ve vzdálenosti asi 200 metrů. Potom se již zarostlé těleso dostává těsně pod svah, jímž zvolna sestupuje asfaltová cesta; u jezírka se rozplývá do ztracena. Za následujícím zlomem potoka k jihu opět začíná násep, stoupáním mezi údolní vegetací se přibližuje k cestě a přibližně po 50 metrech v ní nadobro zaniká. Pozůstatky lesní železnice u Za Hájom jsou roztaženy zhruba na délce jednoho kilometru.
Další vedení asfaltové cesty po sestupu do údolí na současné turistické mapě příliš neodpovídá skutečnosti, správně nad soutokem v nadmořské výšce 516,6 m poprvé přechází na pravý břeh potoka a vede zde asi 500 metrů. Druhá lesní cesta stále sleduje opačný břeh – trasa drážky?
Hlavní trať za obcí Budiš zahýbala do údolí Velká Jasenica (náznak tělesa vlevo od silnice?), přímo na úrovni pramene Budišské minerální vody. K zanedbanému prameni vede doprava od silnice zanedbaný chodníček, avšak nehledě na nedostatky je o vodu mezi místními zájem. Aby ne, když je zadarmo.
Také údolím Velká Jasenica probíhá asfaltová cesta, jen první stovky metrů po opačném břehu. Cesty z obou údolí šplhají až na hřeben Žiaru, kudy prochází červená turistická značka, směrem na sever mířící na nedaleký tajemný vrch Vyšehrad.

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 22/28. VII. 2001)

Veľké píly v okolí Turčianskych Teplíc boli v Hornom Turčeku a v Diviakoch. Roku 1916 Leopold Lichtenstein na rozhraní katastrálnych území obcí Malá Vieska a Diviaky založil podnik na manipuláciu guľatiny, ktorý vozil na sklad v Diviakoch. Parná píla bola v blízkosti železnič. stanice Diviaky, z ktorých jedna z 5 koľají slúžila na nakladanie dreva. Po 1. sv. vojne sa v nej zriadili drevosklady firmy JPH Glesinger a Fichler.

Diviaky, Horný Turček (Nižňanský, E.: Turčianske Teplice, 1982)

Odkazy/Links:

 • Železničná trať Ban. Bystrica - Harmanec - Diviaky
 • Železničná trať Zvolen nákl. st. - Kremnica - Vrútky
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku , Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • číslo trate/Line No. od/since
  419 6. III. 2000
  470 5. III. 2001

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 31-III-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h470.htm )