Železničná trať / Railway line
Brezno - Podbrezová

26. VII. 1884 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Zvolen - Magecany
200-kilometrová stredoslovenská magistrála patrí k dráharsky najatraktívnejším tratiam ŽSR, najmä jej východná polovica. Za éry ČSD tvorila v cest. poriadku ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 8, 473 / 8, 7 143537 oo xx Brezno [ 172-1 , 174 ] Breznóbánya
  7, 65   xo xx Rušňové depo / Lokdepot Brezno  
5 4, 036 14333_ xx xo Valaská z Valašská z.; Garamolaszka mh.
  2, 8     most/bridge  
  2, 735   xx xo súbeh tratí / connection of lines 172 / 265  
6 2, 735 143230 xx oo Chvatimech z, odbočná výhybky Ch 1 [ 265 , 486 , 900 ] Králova Huta z.; Kiralyhuta mh.
  0, 986 / 56, 626 +       km 56, 626 z. [ 486 ] (zrušená zastávka/canceled stop)  
  0, 000 / 55, 640 +     ---------  
9 55, 137 / 55, 3 142935 oo xx Podbrezová [ 172-3 , 486 ] Zólyombrezó

+ zo žst. / from station Zvolen nákl. st.

číslo trate/Line No. od/since
43  
430  
170 1993
172 10. VI. 2001

Odkazy:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
  • Čo ukrýva záhadná šifra ?

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 25-III-2004
    (h172-2.htm)