Úzkorozchodná železnica
Nálepkovo - Henclová

Údolie rieky Hnilec oddávna ovplývalo rozsiahlym lesným bohatstvom. Išlo o smrekové, ďalej jedľové, borovicové a bukové porasty. Drevo bolo po stáročia dôležitou potrebou tamojšieho baníctva, hutníctva a železiarstva. Postupným úpadkom baníctva a hutníctva význam lesov neustále stúpal.
V roku 1906 bola v obci Vondrišel (starý názov obce Nálepkovo) postavená štátna parná píla J. Ph. Glesingerom, ktorá sa stala najväčším priemyselným zariadením obce. Štátna lesná správa dala do prevádzky v roku 1912 lesnú železnicu ...

(Zdroje: kolektív: Nálepkovo – Vondrišel, monografia obce, Modrý Peter, Levoča 1995; Horehronie, 7.4.1999, číslo 14)

LESNÍ ŽELEZNICE V NÁLEPKOVU
Jaroslav Přibyl

Lesní železnice většinou vycházely z pil či nákladišť umístěných v blízkostí nádraží normálněrozchodných tratí. V okolí drážky Nálepkovo - Tichá Voda (dříve Vondrišel Stilbach) v prvních desetiletích jejího provozu však žádná taková trať nebyla. Obec Nálepkovo se dočkala velké dráhy teprve v roce 1936 otevřením úseku Mlynky - Mníšek nad Hnilcom, čímž byla završena výstavba propojení mezi koncovými stanicemi normálního rozchodu Červená Skala a Gelnica. Nová trať procházela přímo kolem pily, ovšem na vysokém mostě, kterým překračovala potok Tichou vodu a silnici. Styk s úzkokolejkou tak neexistoval ani potom, nejblíže mohla pila nakládat v kilometr vzdálené stanici Nálepkovo.
Státní lesní železnice o rozchodu 760 mm vedená údolím Tiché vody pod Volovec byla postavena v roce 1906, s délkou asi 10 km, odbočka kolem 3 km šla údolím potoka Henclová. V této podobě drážka existovala ještě na počátku Československa, kdy byla zkrácena a ukončena ve vsi Tichá Voda. Tehdy byla načas bez provozu, snad z důvodu rekonstrukce: v polovině listopadu 1922 ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(Tulák č. 19)

číslo trate/Line No. od/since
473 6. III. 2000
518 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Železničná trať Gelnica - Mlynky
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 14-VII-2004
  Dokument dodal: Miroslav KOŽUCH
  ( h518.htm )